GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS SAMTYCKER DU TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR, ANVÄND INTE DENNA WEBBPLATS.

Dataintegritet

Vestel kan samla in, underhålla och bearbeta information av sådana parter till Vestel. Dessa uppgifter kommer att användas för inköp och andra avdelningar i Vestel och också dess associerade bolag.

Sekretess

Du och ditt företag måste hålla information genom Vestels leverantörsportal och registreringssidan som konfidentiell. Om du är registrerad som en potentiell leverantör till Vestels leverantörsportal, är hemlighållandet av ditt konto och lösenord som kommer att ges i det andra steget ditt ansvar. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i omedelbar nedläggning av ditt konto utan förvarning.

Friskrivningsklausul

Vestel kan använda den information du lämnat för förkvalificeringsändamål. Vestel har inget ansvar för eventuella kostnader för registreringsprocessen. Denna förregistrering som Vestelleverantör garanterar inte inköpsorder att tillhandahålla varor eller tjänster till Vestel eller binda Vestel till något avtal.

Bekräftelse

Genom att acceptera villkoren, intygar du att du är bemyndigad att lämna information för eller på uppdrag av den person eller enhet som identifieras; och att informationen är sann och korrekt, och du förstår och samtycker till användarvillkoren.

Ändring

Vestel kan uppdatera dessa regler och villkor när som helst och förbehåller sig då och då rätten att göra ändringar i sina policies när som helst utan förvarning.

Friskrivning från partner: Google, Google Play, YouTube, Android TV och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC. Google Assistant är inte tillgängligt på vissa språk och länder.

To The Top