1. Sekretess- och Cookie Policy av Datapersonal på Hemsidan

Grundläggande  Information

Förtroende av våra användare är mycket viktigt för oss. Därför har vi framställt detta dokument för att ge information till er om reglerna for insamling och anvndning av data och användning av cookies på vår hemsida (hädanefter kallat “Hemsida”) på http://www.toshiba-tv.com/ .

Vi ber dig att läsa denna policy för att säkerställa en hög säkerhetsnivå och kvalitetsnivå.

Vi vill informera er om att vi är datapersonalen när det gäller personuppgifter. I detta sammanhang betyder “vi” Vestel Ticaret A.S. och vår verksamhet adress är Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa, Turkiet (hädanefter kallat “Datapersonal”, “vi”, “vår”).

Alla som använder (hädanefter kallat “Användare”) hemsidan kan kontakta oss på följande e-postadress: vesteltrade@vestel.com.tr  


Insamling  och behandling av personuppgifter

Användningen av hemsidan resulterar automatiskt i datainsamling om Användaren. Dessa data innehåller följande: IP-adress, sidor som besöks på hemsidan, webbläsartyp, webbläsareversion, besökstider, besöksfrekvens, land och stad där Användaren loggar in på hemsidan. Ovanstående data kan samlas in i filer som kallas cookies och sparas i serverns loggar. Denna information utgör statistiska uppgifter om aktiviteterna hos Hemsida Användare och kan inte används vid fastställandet av en persons identitet. Användningen av hemsidan kräver inte att Användarna ger sina personliga information. Användaren kan även vidarebefordra sina personuppgifter till Datapersonalen via e-post som skall skickas på vesteltrade@vestel.com.tr .


 De uppgifter som lämnas till oss automatiskt behandlas på grundval av vår legitima fördel för den goda driften av hemsidan. De uppgifter som Användarna själva lämnar till oss kommer att behandlas för steg för att göra ett avtal och det innehåller också steg som krävs av partiet som vidarebefordrar uppgifter före ingåendet av ett avtal, syftet med att starta och genomföra kommersiellt samarbete och syftet med att fortsätta med kontakter (legitima föredel av Datapersonalen). Även om tillhandahållandet av personuppgifter är frivillig, är det nödvändigt att uppnå dessa mål.

Användarens uppgifter kommer att förvaras av oss för den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som nämns ovan.

Elektroniska korrespondenser kan vidarebefordras till mottagare i följande kategorier, inklusive korrespondenser med kommersiella representanter via Datapersonalens e-post adress tillsammans med Användarens personuppgifter som tillhandahålls via Hemsidan: (I) Tjänste leverantörer som tillhandahåller tekniska och institutionella lösningar till Datapersonalen, som tillhandahåller förvaltningen av Datapersonalen, inklusive de instituioner som tillhandahåller kommunikations- och informationsverktyg till Datapersonalen tillsammans med institutioner som driver kommunikations- och informationssystem (särskilt kommunikation och informations tjänsteleverantörer), (II) Personer och institutioner som är i samband med Datapersonalen när det gäller kapital eller personlighet och (II) Kolelgor och anställda av Datapersonalen.

Användarens personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till något tredjeland eller internationell organisation nu eller i framtiden.

Användaren har rätten att få tillgång till innehållet i sina personuppgifter, för att begära korrigering av sina personuppgifter, för att begära överföring av sina personuppgifter, för att begränsa behandlingen av sina personuppgifter och för att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter. Dessutom har Användaren rätten att återkalla sitt samtycke om de auppgifter som överförs på grundval av hans/hennes samtycke.

Om Använderen bestämmer att ovanstående bestämmelser har brutits av oss har hon/han rätten att lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten i enlighet med det sätt och förfarandet som fastställs i det parlamentariska beslutet som handlar om skydd om personuppgifter, särskilt i lagen om skydd av personuppgifter. 

Det kommer inte att bli någon automatisk beslutsprocess för Användarens personuppgifter eller profilformning via denna uppgifter.

Säkerhet för personuppgifter som tillhandahålls av Användarna är vår högsta prioritet och vi säkerställer att dessa uppgifter skyddas mot obehöriga tillgång och utlämnande, förlust, skada eller obehörig ändringar i andra uppgifter genom att tillämpa lämpliga tekniska och institutionella åtgärder.


Cookie-filer  och andra tekniker som används av Hemsidan

Cookie-filer är avsedda för användningen av Hemsidan och består av förklaring information vilket är huvudsakligen små textfiler som lagras på Användarens slutändningsenhet.

Användaren har möjlighet att kontrollera och hantera de etablerade cookies. Om cookie-filerna är blockerade eller raderade, kan anvädningen av Hemsidan vara felaktig.

Dessutom har Användaren möjlighet att hantera cookies via relevanta inställningar i sin webbläsare. Detaljerad information om hur man ändrar webbläsarinställningar, blockerar och filtrerar cookies finns på följande adresser: http://www.aboutcookies.org/ eller http://www.cookiecentral.com/faq/


2. Informationansvar i E-post Kommunikation med  Datapersonal

Verksamhet adress av Datapersonal som tar hand om dina personuppgifter  är Organize Sanayi Blgesi 45030 Manisa, Turkiet.

Behandling av dina personuppgifter:

Den utförs med processer som syfter att bilda ett avtal, inklusive att vidta åtgärder som krävs av ämnet för uppgifterna innan ett avtal utförs och

Den utförs på grundval av den legitima fördelen av Datapersonalen för kontaktändamål.

De kan vidarebefordra sina personuppgifter till mottagare i följande kategorier eller de kan överföras:

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tekniska och institutionella lösningar till Datapersonalen, som tillhandahåller förvaltningen av Datapersonalen, inklusive de instituioner som tillhandahåller kommunikations- och informationsverktyg till Datapersonalen tillsammans med institutioner som driver kommunikations- och informationssystem (särskilt kommunikation och informations tjänsteleverantörer),

Personer och institutioner som är i samband med Datapersonalen när det gäller kapital eller personlighet och

underleverantörer, kollegor och anställda.

Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till något tredjeland eller internationell organisation nu eller i framtiden.

Dina personuppgifter kommer att förvaras av oss under den tid som är nödvändig för uppfylla de syften med behandlingen.

Du har rätten att få tillgång till innehållet i dina personuppgifter, för att begära korrigering av dina personuppgifter, för att begära överföring av dina personuppgifter, för att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och för att motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter.

Om du tanker att behandlingen av dina personuppgifter strider mot de ovan nämnda bestämmelserna har du rätt att lämna ett klagomål till den behöriga myndigheten i enlighet med det sätt och förfarandet som fastställs i relevanta bestämmelser i lagen om skydd av personuppgifter. 

Även om tillhandahållandet av personuppgifter är frivillig, är det nödvändigt att uppnå dessa mål.

Det kommer inte att bli någon automatisk beslutsprocess för dina personuppgifter eller profilformning via denna uppgifter.

Friskrivning från partner: Google, Google Play, YouTube, Android TV och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC. Google Assistant är inte tillgängligt på vissa språk och länder.

To The Top