Hantering av Kemikalier

Reach

Den europeiska unionens kemiska bestämmelser, REACH (Registration Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), började gälla den 1 juni 2007.

Vestel möter alla REACH-kraven och vi är fast beslutna att förse våra kunder med information om kemiska substanser i våra produkter enligt REACH-förordningen.

Baserat på Toshibas åtagande att sätta oro för miljön som en prioritet i all vår verksamhet för att skydda människors säkerhet och hälsa samt världens naturresurser, stöder Vestel det övergripande målet för REACH och har åtagit sig att följa och uppfylla alla rättsliga skyldigheter.

Friskrivning från partner: Google, Google Play, YouTube, Android TV och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC. Google Assistant är inte tillgängligt på vissa språk och länder.

To The Top