ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Απόρρητο των δεδομένων

Η Vestel μπορεί να συλλέγει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται πληροφορίες που παρέχονται από αυτά τα μέρη στη Vestel. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται στο τμήμα προμηθειών και σε άλλα τμήματα της Vestel και επίσης στις συνδεόμενες με αυτήν εταιρείες.

Εμπιστευτικότητα

Εσείς και η εταιρεία σας πρέπει να διατηρείτε εμπιστευτικές τυχόν πληροφορίες που παρέχονται από την Πύλη Προμηθευτών της Vestel (Vestel Supplier Portal) και από τη Σελίδα Εγγραφής. Αν έχετε εγγραφεί ως δυνητικός προμηθευτής στην Πύλη Προμηθευτών της Vestel (Vestel Supplier Portal), η διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης που θα σας δοθούν στο δεύτερο βήμα, αποτελούν υπευθυνότητά σας. Η μη τήρηση αυτού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διακοπή του λογαριασμού σας χωρίς ειδοποίηση.

Αποποίηση ευθύνης

Η Vestel μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που υποβάλατε για σκοπούς προκαταρκτικής αξιολόγησης. Η Vestel δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κόστος για τη διαδικασία εγγραφής. Αυτή η προκαταρκτική εγγραφή ως προμηθευτής της Vestel δεν αποτελεί εγγύηση για εντολή προμήθειας για να παρέχετε αγαθά ή υπηρεσίες στη Vestel και δεν δεσμεύει τη Vestel σε καμία συμφωνία.

Επιβεβαίωση

Αποδεχόμενοι τους Όρους και Προϋποθέσεις, πιστοποιείτε ότι είστε εξουσιοδοτημένος/η να υποβάλετε τις πληροφορίες για ή για λογαριασμό του προσώπου ή οντότητας που προσδιορίζεται και ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι αληθείς και σωστές. Και ότι κατανοείτε πλήρως και συμφωνείτε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Αλλαγή

Η Vestel μπορεί να ενημερώνει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή και από καιρό σε καιρό και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επιφέρει αλλαγές στις πολιτικές της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία ειδοποίηση.

Αποποίηση συνεργατών: Το Google, το Google Play, το YouTube, το Android TV και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

To The Top