Διαχείριση Χημικών Προϊόντων

Προσέγγιση

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τα χημικά, REACH (Καταχώριση, Αξιολόγηση, Εξουσιοδότηση και Περιορισμός Χημικών Προϊόντων), τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007.

Η Vestel θα πληροί όλες τις απαιτήσεις του REACH και δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες στα προϊόντα μας σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.

Αποποίηση συνεργατών: Το Google, το Google Play, το YouTube, το Android TV και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

To The Top