1. Πολιτική Απορρήτου και Cookie Στην  Ιστοσελίδα του Υπεύθυνου Δεδομένου

Γενικές Πληροφορίες

Η εμπιστοσύνη των χρηστών μας είναι σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, ετοιμάσαμε την πολιτική αύτη για να σας ενημερώσουμε για τη συλλογή και χρήση των δεδομένων που μεταδίδονται στην ιστοσελίδα μας στο https://www.Toshiba-TV.com/ (στο εξής αναφέρεται ως «Ιστοσελίδα») και τη χρήση των cookies.

Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτή την πολιτική για την διασφαλίση επίπεδου υψηλού ασφάλειας και ποιότητας.

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τα προσωπικά δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε η εταιρεία Vestel Ticaret A.Ş., η οποία εκφράζεται ως  "Εμείς ", η διεύθυνση της εταιρείας είναι Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa, Τουρκία (στο εξής αναφέρεται ως «Υπεύθυνος Δεδομένων»,  «Εμείς»,  «Μας»).

Κάθε ατομο που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα (στο εξής αναφέρεται ως  «Χρήστης») μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω αποστολής  ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: vesteltrade@vestel.com.tr


Συλλογή και  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση της ιστοσελίδας οδηγεί αυτόματα στη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με το χρήστη. Τα δεδομένα αυτά είναι: διεύθυνση IP, σελίδες που επισκέπτονται μέσα στην ιστοσελίδα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ώρες επισκεπτηρίου, τη συχνότητα των επισκέψεων, τη χώρα και την πόλη όπου ο χρήστης εισέρχεται στην ιστοσελίδα. Τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν στα αρχεία που αναφέρονται ως cookies και να αποθηκευτούν στα αρχεία καταγραφής. Αυτά τα δεδομένα θεωρούνται ως στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες των χρηστών της ιστοσελίδας μας, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση οποιουδήποτε ατόμου. Η χρήση της ιστοσελίδας δεν απαιτεί την παροχή προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες. Ο χρήστης μπορεί επίσης να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα στο Υπεύθυνο Δεδομένων μέσω αποστολής  ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση vesteltrade@vestel.com.tr.


 Αυτά τα δεδομένα που μας παρέχονται αυτόματα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της ιστοσελίδας για να λειτουργήσουν σωστά. Τα δεδομένα που μας παρέχονται από τους χρήστες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για βήματα διαπραγματεύσεων συμφωνίας, καθώς και τα βήματα που ζητήθηκαν από το Υπεύθυνο Δεδομένων πριν από την διαπραγμάτευση συμφωνίας, στόχους για την έναρξη και την εφαρμογή της εμπορικής συνεργασίας και το σκοπό της διατήρησης των επαφών (νόμιμο όφελος των Υπεύθυνων Δεδομένων). Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική, άλλα είναι αναγκαία να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι.

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη θα αποθηκευτούν από εμάς κατά τη διάρκεια του απαιτούμενου χρόνου για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων στόχων.

Τα προσωπικά δεδομένα χρήστη που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας, τα αλληλογραφία με εμπορικούς αντιπροσώπους μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπεύθυνου Δεδομένων και οι άλλες ηλεκτρονικές αλληλογραφείς μπορούν να διαβιβάζονται στους ακόλουθους παραλήπτες: (I) τα ιδρύματα που παρέχουν μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης και λειτουργούν συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών (ιδιαίτερα τους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας και πληροφοριών), τους  παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν τις τεχνικές και επιχειρηματικές λύσεις στο Υπεύθυνο Δεδομένων, (ΙΙ) Τα πρόσωπα και ιδρύματα που συνδέονται με τον Υπεύθυνο Δεδομένων  στο πλαίσιο του κεφαλαίου ή της προσωπικότητας, (ΙΙΙ) Τους συναδέλφους και τους υπαλλήλους του Υπεύθυνου Δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν θα διαβιβάζονται σε καμία τρίτη χώρα ή σε οποιονδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό σήμερα ή στο μέλλον.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσωπικών του δεδομένων, να ζητήσει τη διόρθωση προσωπικών δεδομένων, να ζητήσει τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων, να περιορίσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συναίνεσή του στα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται με βάση τη συναίνεσή του.

Σε περίπτωση εάν ο χρήστης διαπιστώσει ότι οι ανωτέρω διατάξεις παραβιάζουν από εμάς, έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρμόδια Ελεγκτική Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινοβουλευτικής Απόφασης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Δεν υπάρχει διαδικασία αυτόματης λήψης αποφάσεων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή την κατάργηση προφίλ.

Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων υπάρχει  η συνεργασία με μια ειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση και  να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες.


Αρχεία cookie και άλλες τεχνολογίες που  χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα

Μέσω της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας ή στην συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάθε φορά που μας επισκέψει ο χρήστης στην ιστοσελίδα.

Ο χρήστης μπορεί επίσης να διαγράψει τα cookies από τη συσκευή του οποτεδήποτε. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζει ότι αν δεν αποδεχθεί τα cookies, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να γνωρίσει πλήρως κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας.

Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να διαχειριστεί τα cookies μέσω των αντίστοιχων τοποθετήσεων στο πρόγραμμα περιήγησης. Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο φάκελο Βοήθεια του προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω ιστοσελίδων όπως η ιστοσελίδα http://www.aboutcookies.org/ ή http://www.cookiecentral.com/faq/


2. Ευθύνη του Υπευθύνου Δεδομένων στην  Επικοινωνία μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Η επαγγελματική διεύθυνση του υπεύθυνου Δεδομένων για τα προσωπικά σας  είναι Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa, Τουρκία.

Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διαπραγματεύονται:

Για τις αναγκαίες ενέργειες κατά τη σύναψη συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των δεδομένων πριν από την διαπραγμάτευση συμφωνίας και

Για νόμιμο όφελος του Υπευθύνου Δεδομένου για λόγους επικοινωνίας.

Τα προσωπικά δεδομένα χρήστη θα διαβιβάζονται ή μπορούν να διαβιβάζονται στους ακόλουθους παραλήπτες:

Τα ιδρύματα που παρέχουν μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης και λειτουργούν συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών (ιδιαίτερα τους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας και πληροφοριών), τους  παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν τις τεχνικές και επιχειρηματικές λύσεις στο Υπεύθυνο Δεδομένων

Τα πρόσωπα και ιδρύματα που συνδέονται με τον Υπεύθυνο Δεδομένων  στο πλαίσιο του κεφαλαίου ή της προσωπικότητας και

Τους συναδέλφους, υπεργολάβους και τους υπαλλήλους του Υπεύθυνου Δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν θα διαβιβάζονται σε καμία τρίτη χώρα ή σε οποιονδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό σήμερα ή στο μέλλον.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας.

Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσωπικών του δεδομένων, να ζητήσετε τη διόρθωση προσωπικών δεδομένων, να ζητήσετε τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων, να περιορίσετε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση εάν ο διαπιστώσετε ότι οι ανωτέρω διατάξεις παραβιάζουν από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρμόδια Ελεγκτική Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινοβουλευτικής Απόφασης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η παροχή προσωπικών σας δεδομένων είναι προαιρετική, άλλα είναι αναγκαία να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι.

Δεν υπάρχει διαδικασία αυτόματης λήψης αποφάσεων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή την κατάργηση προφίλ.

Αποποίηση συνεργατών: Το Google, το Google Play, το YouTube, το Android TV και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

To The Top