POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI. AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO STRÁNKU.

Ochrana osobných údajov

Vestel smie zhromažďovať, udržiavať a spracovávať informácie poskytované týmito stranami Vestelu. Tieto informácie budú použité v oddelení nákupu a v iných oddeleniach Vestelu, ako aj v pridružených spoločnostiach.

Dôvernosť

Vy a Vaša spoločnosť ste povinní uchovávať akékoľvek informácie prostredníctvom dodávateľského portálu Vestelu a registračnej stránky ako dôverné. Ak ste sa na dodávateľskom portáli Vestelu zaregistrovali ako potenciálny dodávateľ, je Vašou zodpovednosťou udržiavať dôvernosť Vášho účtu a hesla, ktoré získate v druhom kroku. Nedodržanie tejto povinnosti môže mať za následok okamžité zrušenie Vášho účtu bez predchádzajúceho upozornenia.

Vzdanie sa

Vestel môžu použiť Vami uvedené informácie na predkvalifikačné účely. Vestel nebude niesť zodpovednosť za prípadné náklady na registračný proces. Táto predregistrácia ako predajca Vestelu nezaručuje objednávku na poskytnutie tovaru alebo služieb Vestelu nezaväzuje Vestel k žiadnej dohode.

Potvrdenie

Akceptovaním podmienok potvrdzujete, že ste oprávnený poskytnúť informácie pre alebo v mene identifikovanej fyzickej alebo právnickej osoby; a že poskytnuté informácie sú pravdivé a správne; a že podmienky plne chápete a súhlasíte s nimi.

Zmeny

Vestel môže kedykoľvek aktualizovať tieto podmienky a vyhradzuje si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny vo svojich politikách.

Zrieknutie sa zodpovednosti partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV a ďalšie ochranné známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Asistent Google nie je k dispozícii v určitých jazykoch a krajinách.

To The Top