KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY, AKCEPTUJESZ ZASADY I WARUNKI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z TYMI ZASADAMI I WARUNKAMI, NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY.

Prywatność danych

Vestel może zbierać, prowadzić kartotekę danych i przetwarzać informacje uzyskane z takich stron Vestel. Informacje te zostaną wykorzystane przez dział zaopatrzenia Vestel i inne, a także przez związane z firmą spółki.

Poufność

Wszelkie informacje podane na Portalu Dostawcy Vestel i na Stronie Rejestracyjnej winne być traktowane przez Ciebie i Twoją firmę jako poufne. Jeżeli jesteś zarejestrowany jako potencjalny dostawca w Portalu Dostawcy Vestel, ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności konta i hasła, które zostaną podane w drugim etapie. Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do natychmiastowego zamknięcia konta bez uprzedzenia.

Zastrzeżenia

Vestel może korzystać z przedłożonych informacji dla celów kwalifikacji wstępnej. Vestel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne koszty procesu rejestracji. Rejestracja wstępna jako sprzedawca Vestel nie gwarantuje zamówienia dostaw towarów lub usług dla firmy Vestel i nie zobowiązuje VESTEL do zawarcia jakiegokolwiek porozumienia.

Potwierdzenie

Akceptując Zasady i Warunki, oświadczasz, że jesteś osobą upoważnioną do przekazania informacji na rzecz lub w imieniu, zidentyfikowanej osoby lub podmiotu ; a podane informacje są zgodne z prawdą; i w pełni zrozumiesz i zgadzasz się na Zasady i Warunki.

Zmiany

Vestel może aktualizować te Zasady i Warunki w dowolnym momencie i od czasu do czasu i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swojej polityce w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Zastrzeżenie partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC. Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach.

To The Top