Vestel Ticaret A.Ş. jako („Firma”) przykładam najwyższą wagę do ochrony i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, w jaki sposób dane osobowe, które zbieramy od Państwa podczas korzystania z naszej strony internetowej, są wykorzystywane przez naszą firmę. W tym kontekście jako Administrator danych  dążymy do wyjaśnienia i poinformowania Państwa w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, aby zapewnić ochronę podstawowych praw i wolności, w szczególności prywatności życia prywatnego i ochrony danych osobowych.

Rozdziały:

 1. Jakie dane zbieramy?

 2. Jak zbieramy dane?

 3. Jak wykorzystujemy dane?

 4. Jak przechowujemy dane?

 5. Jak przesyłamy dane?

 6. Jakie są nasze podstawy prawne?

 7. Czy przeprowadzane jest profilowanie danych, którema skutki prawne lub inne podobne istotne skutki

 8. Jakie prawa ochrony danych Państwu przysługują?

 9. Co to są pliki cookies?

 10. Zmiany w naszej Polityce prywatności

 11. Kontakt z nami

 12.  Kontakt z upoważnionym organem


1. Jakie dane zbieramy?

Nasza firma zbiera następujące dane:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, hasło, kod pocztowy, historia zakupów, zapisy z call center, rozliczenia, adres IP, odwiedzone zakładki na stronie, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, godziny odwiedzin, częstotliwość odwiedzin.


2. Jak zbieramy dane?

Nasza firma zbiera bezpośrednio Państwa dane w następujący sposób:

• Podczas rejestracji online lub składania zamówienia na którykolwiek z naszych produktów lub usług.

• Podczas dobrowolnego udziału w ankiecie dla klientów lub przekazania opinii w dziale kontakt lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

• W momencie wyrażenia zgody na używanie plików cookies na naszej stronie internetowej.

Nasza firma może również pośrednio zbierać dane z następujących źródeł:


3. Jak wykorzystujemy dane?

Wykorzystujemy Państwa dane w celu świadczenia usług wsparcia posprzedażowego.


4. Jak przechowujemy dane?

Nasza firma przechowuje dane osobowe tak długo, jak wymagają tego wyżej wymienione cele przetwarzania. Ponadto, w przypadku sporu, Państwa dane osobowe mogą być również przechowywane przez okres określony odpowiednimi przepisami, ograniczony do skali wymaganej do obrony sporu.

Ze względu na ryzyko utraty danych z jakiegokolwiek powodu, kopie zapasowe danych są przechowywane w centrach zlokalizowanych w Turcji. W wyjątkowych sytuacjach dane kopii zapasowej mogą być również przechowywane w fizycznych urządzeniach pamięci masowej oraz w zamkniętych sejfach firmy Lacivert, aby w razie potrzeby wykorzystać je do odzyskania danych.


5. Jak przesyłamy dane?

Państwa dane są przesyłane do naszego partnera biznesowego Vestel Ticaret A.Ş. Za Państwa zgodą Państwa dane będą przechowywane na serwerach Amazon. Pliki cookies są zbierane przez usługi Google i Zendesk. Współpraca w zakresie procesów technicznych dla systemów internetowych opiera się na firmie Lacivert Bilişim.

W przypadku sporów prawnych Państwa dane osobowe są udostępniane uprawnionym instytucjom i organizacjom.


6. Jakie są nasze podstawy prawne?

Państwa dane osobowe są gromadzone w ramach relacji prawnych i handlowych między Państwem a naszą firmą, zgodnie z odpowiednimi przepisami, za Państwa zgodą lub w celu zawarcia lub wykonania umowy w oparciu o uzasadnione interesy. Jak przechowujemy dane?

Nasza firma:

• nie przetwarza danych osobowych niezgodnie z prawem;

• nie dopuszcza do bezprawnego dostępu do danych osobowych oraz

• zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków technicznych i administracyjnych oraz przeprowadzenia niezbędnych kontroli w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, który zapewni ochronę danych osobowych.

Jeśli łączą się Państwo z innymi aplikacjami za pośrednictwem naszej strony internetowej, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i treść takich aplikacji.


7. Czy przeprowadzane jest profilowanie danych, które ma skutki prawne lub innepodobne istotne skutki?

Zebrane dane osobowe nie są w żaden sposób poddawane profilowaniu.


8. Jakie prawa ochrony danych Państwu przysługują?

Nasza firma dąży do tego, abyś byli Państwo w pełni świadomi swoich praw do ochrony danych. Każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu – Mają Państwo prawo zażądać kopii swoich danych osobowych od naszej firmy.

Prawo do sprostowania — Mają Państwo prawo zażądać od naszej firmy sprostowania informacji, które uważają Państwo za nieprawidłowe. Jednocześnie mają Państwo prawo zażądać od naszej firmy uzupełnienia informacji, które Państwa zdaniem są niekompletne.

Prawo do usunięcia – W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać od naszej firmy usunięcia swoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać od naszej firmy ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez naszą firmę.

Prawo do przenoszenia danych – W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać od naszej firmy przeniesienia zebranych danych do innej organizacji lub bezpośrednio do Państwa.

W przypadku zgłoszenia roszczenia dotyczącego Państwa praw, odpowiedź wystosowywana jest w ciągu miesiąca. Aby skorzystać ze swoich praw, można wysłać wiadomość e-mail na adres:

vesteltrade@vestel.com.tr    

 

9. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze w celu zbieraniastandardowych informacji z dziennika internetowego i informacji o zachowaniuodwiedzających. Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, informacjesą zbierane od Państwa automatycznie za pomocą plików cookies lub podobnychtechnologii. Szczegółowe informacje zostały podane w naszej  Polityce plików cookies.

Dodatkoweinformacje dostępne są pod adresem allaboutcookies.org.


10. Zmiany w naszej Polityce prywatności

Nasza firma może w każdej chwili dokonać zmian w postanowieniach niniejszej polityki, publikując nowe postanowienia. Zmienione przepisy obowiązują od dnia ich publikacji.


11. Kontakt nami?

Jeżeli chcą Państwo przekazać swoje pytania dotyczące polityki prywatności naszej firmy lub skorzystać z jednego z przysługujących Państwu praw do ochrony danych, należy skontaktować się z naszą firmą.

Adres e-mail: vesteltrade@vestel.com.tr  

Adres korespondencyjny: Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa Turcja

Zastrzeżenie partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC. Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach.

To The Top