Zarządzanie chemikaliami

Rozporządzenie Reach

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów. Rozporządzenie to weszło w życie 1 czerwca 2007 roku.

Vestel spełnia wszelkie wymagania rozporządzenia REACH. Zgodnie z jego przepisami nasi klienci mogą zapoznać się z informacjami dotyczącymi substancji chemicznych w naszych produktach.

Priorytetem firmy Toshiba jest troska o środowisko naturalne i światowe zasoby naturalne oraz prowadzenie działalności w taki sposób, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo i chronić ich zdrowie. Vestel popiera założenia rozporządzenia REACH i zobowiązuje się przestrzegać i wypełniać wszystkie zobowiązania prawne w nim zawarte.

Zastrzeżenie partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC. Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach.

To The Top