Vestel Ticaret A.Ş. jako („Firma”), wykorzystuje różnorodne technologie jak pliki cookies, piksele, GIF w celu poprawienia doświadczeń użytkowników podczas odwiedzania lub korzystania z naszych stron internetowych („Strona internetowa”), aplikacji i innych podobnych platform online lub offline, które udostępniamy Państwu w środowisku cyfrowym (wspomniane wszystkie platformy będą zwane dalej „Platformy”).

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Niniejsze pliki cookies są odsyłane z Państwa urządzenia za każdym razem, gdy logują się Państwo na naszej stronie internetowej, abyśmy mogli ustalić, że jesteś tą osobą, która się zalogowała, jak również ułatwić poruszanie się po naszej stronie internetowej za pomocą informacji przechowywanych w plikach cookies.

Informacje przechowywane w plikach cookies nie są udostępniane podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Technologie te są wykorzystywane zgodnie z regulacjami prawnymi, którym podlegamy, w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).

Niniejsza Polityka plików cookies ma na celu wyjaśnienie celu gromadzenia i wykorzystywania plików cookies podczas korzystania z Platform oraz sposobu zarządzania plikami cookies.

Mogą Państwo zrezygnować z wykorzystywania plików cookies na naszej stronie internetowej i w naszej aplikacji. Możliwe jest zmienianie rodzajów lub funkcji wykorzystywanych plików cookies, a także dodawanie nowych plików cookies do naszej strony internetowej. W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki plików cookies w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany, które zostaną wprowadzone w aktualnej Polityce plików cookies, zaczynają obowiązywać do momentu opublikowania na stronie internetowej, w aplikacji lub na dowolnej platformie. Najnowsze informacje dotyczące aktualizacji Polityki plików cookie można znaleźć w ostatnim rozdziale.

1. Metoda  zbierania plików cookies i podstawa prawna

Pliki cookies, które są zbierane podczas Państwa odwiedzin w naszych aplikacjach lub na naszej stronie internetowej i które są technicznie niezbędne do podstawowych funkcji naszej strony internetowej, będą gromadzone na podstawie regulacji prawnych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy, w sposób przewidziany w RODO. Zbieranie plików cookies w celu ustalenia preferencji użytkownika, celach statystycznych i marketingowych będzie możliwe tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę.

Zarządzanie plikami cookiesmożliwe jest w dowolnym momencie po przejściu do narzędzia Zarządzaj plikami cookies.

Zebrane dane osobowe należące do Państwa mogą być udostępniane naszym dostawcom w sposób ograniczony jedynie do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce plików cookies oraz w ramach określonych przez odpowiednie regulacje prawne.

2. Rodzaje  plików cookies według okresu wykorzystywania

a. Sesyjne pliki cookies: Sesyjne pliki cookie sątworzone tymczasowo i znikają po zamknięciu sesji lub przeglądarki. .

b. Trwałe pliki cookies: Trwałe pliki cookie sąprzechowywane na Państwa dysku twardym do momentu ich usunięcia przez Państwalub są automatycznie usuwane przez Państwa przeglądarkę na podstawie ich datyważności. Czas trwania stałych plików cookie może się różnić, ale zawsze jeston z góry określone.

3. Rodzaje  plików cookies według źródła pochodzenia 

a. Własne pliki cookies: Jak sama nazwa wskazuje,własne pliki cookie to pliki cookie umieszczane bezpośrednio na Państwaurządzeniu za pomocą naszych platform.

b. Pliki cookies stron trzecich: Pliki cookies strontrzecich to pliki cookies, które są umieszczane na Państwa urządzeniu za pomocąnaszych platform, które Państwo odwiedzają, przez strony trzecie stanowiącereklamodawców korzystających z systemów analitycznych.

4. Pliki  cookies wykorzystywane na naszych platformach

Niezbędne pliki cookies

Aby nasza strona internetowa i aplikacja działały poprawnie, niezbędne jest wykorzystanie niektórych plików cookies Na przykład uwierzytelniające pliki cookies, które są aktywowane po zalogowaniu się do naszej strony internetowej, zapewniają kontynuację Państwa sesji bez zamykania, nawet po zamknięciu różnych stron na naszej stronie internetowej.

Nazwa pliku cookies
Źródło
Cel
Okres wykorzystywania 
PHPSESSID
TOSHIBA
PRZECHOWUJEZDARZENIA LOGOWANIA UŻYTKOWNIKA
1 rok
COOKIEPREF
TOSHIBA
PRZECHOWUJEPREFERENCJE UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES
1 rok


Funkcjonalne pliki  cookies

Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają dostosowanie usług oferowanych na naszej stronie internetowej zgodnie z Państwa preferencjami poprzez zapamiętywanie wyborów, których dokonują Państwo na stronie internetowej i w aplikacji. Na przykład umożliwia zapamiętanie preferencji dotyczących języka lub rozmiaru czcionki, które zostały przez Państwa wybrane podczas czytania tekstu.

Nazwa pliku cookies
Źródło
Cel
Okres wykorzystywania 
_ga
Google
Wykorzystywanyw analizach w celu rozróżnienia użytkowników.
2 lata
_gid
Google
Wykorzystywanyw analizach w celu rozróżnienia użytkowników.
1 dzień


Wydajnościowe pliki cookies

Wydajnościowe pliki cookies pozwalają nam zidentyfikować liczbę odwiedzin i ruchu oraz ich źródła, a tym samym mierzyć i poprawiać wydajność strony internetowej. Dzięki tym plikom cookies można określić najbardziej i najmniej preferowane strony oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie internetowej. Wszystkie informacje zebrane za pomocą tych plików cookies są agregowane, a tym samym anonimizowane. Brak pozwolenia na wykorzystywanie tych plików cookies powoduje, że nie będziemy mogli wiedzieć, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Nazwa pliku cookies
Źródło
Cel
Okres wykorzystywania 
_ga
Google
Wykorzystywanyw analizach w celu rozróżnienia użytkowników.
2 lata
_gid
Google
Wykorzystywanyw analizach w celu rozróżnienia użytkowników.
24 godziny
_gat
Google
Wykorzystywanydo ograniczania częstości żądań. Jeżeli usługa Google Analytics jest włączonaza pośrednictwem Menedżera tagów Google, dla tego pliku cookies wykorzystywanabędzie nazwa _dc_gtm_<property-id>.
1 minuta
AMP_TOKEN
Google
Zawieratoken, którego można użyć do pobrania identyfikatora klienta z usługi AMPClient ID. Inne możliwe wartości wskazują na rezygnację, żądanie inflight lubbłąd podczas pobierania identyfikatora klienta z usługi AMP Client ID.
od 30 sekund do 1 roku
_gac_
Google
Zawiera informacje związane z reklamami przeznaczonymi dlaużytkownika. Jeśli połączyli Państwo swoje konta Google Analytics iGoogle Ads, tagi konwersji strony internetowej Google Ads będą odczytywać tenplik cookies, aż do momentu jego wyłączenia. Szczegółowe informacje.
90 dni
__utma
Google
Służydo rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookies jest tworzony, gdybiblioteka javascript jest uruchomiona i nie ma żadnych pliki cookie __utma.Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane doGoogle Analytics.
2 lata od momentu utworzenia/aktualizacji
__utmt
Google
Wykorzystywanydo ograniczania częstości żądań.
10 minut
__utmb
Google
Służydo ustalania nowych sesji/wizyt. Plik cookies jest tworzony, gdy bibliotekajavascript jest uruchomiona i nie ma żadnych pliki cookie __utmb. Plik cookiejest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.
30 minut od momentu utworzenia/aktualizacji
__utmc
Google
Niewykorzystywanyw ga.js. Ustawiany do współdziałania z urchin.js. W przeszłości ten plik cookiedziałał w połączeniu z plikiem cookie __utmb w celu określenia, czy użytkownikodbył nową sesję/wizytę.
Do końca sesji przeglądarki
__utmz
Google
Przechowujeźródło ruchu lub informacje o reklamie, które dotyczą tego, w jaki sposóbużytkownik dotarł do danej strony internetowej. Plik cookie jest tworzonypodczas uruchamiania biblioteki javascript i jest aktualizowany za każdymrazem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. 
6 miesięcy od momentu utworzenia/aktualizacji
__utmv
Google
Służy do przechowywania danych zmiennych niestandardowychna poziomie użytkownika. Ten plik cookies jest tworzony w momencie, gdyprogramista używa metody _setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomieużytkownika. Ten plik cookie był również stosowany wniewykorzystywanej już metodzie _setVar. Plik cookies jest aktualizowany za każdym razem, gdy danesą przesyłane do Google Analytics.  
2 lata od momentu utworzenia/aktualizacji
__utmx
Google
Służydo określania udziału użytkownika w jakimś eksperymencie. 
18 miesięcy
__utmxx
Google
Służydo określania czasu zakończenia eksperymentów, w których użytkownik brałudział.
18 miesięcy
_gaexp
Google
Służydo określania udziału użytkownika w eksperymencie i czasu zakończeniaeksperymentów, w których użytkownik brał udział.
Zależy od długości eksperymentu, ale zazwyczaj jest to 90 dni

_opt_awcid
Google
Wykorzystywanyw kampaniach sparowanych z identyfikatorami użytkowników Google Ads.  
24 godziny
_opt_awmid
Google
Wykorzystywanyw kampaniach sparowanych z identyfikatorami kampanii Google Ads.
24 godziny
_opt_awgid
Google
Wykorzystywanyw kampaniach sparowanych z identyfikatorami grup Google Ads.
24 godziny
_opt_awkid
Google
Wykorzystywanyw kampaniach sparowanych z identyfikatorami kryteriów Google Ads.
24 godziny
_opt_utmc
Google
Przechowujeostatni parametr zapytania utm_campaign.
24 godziny
_cf_bm
ZENDESK
Ten plik cookies Cloudflare pomaga zarządzać ruchemprzychodzącym, który spełnia kryteria związane z botami.
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, Cloudflare podaje więcej szczegółówna temat niektórych swoich plików cookie na stronie internetowej Cloudflaretutaj:
 Zrozumienie plików cookie Cloudflare

30 minut
_cfruid
ZENDESK
Plikcookies Cloudflare używany w przypadkach, gdy więcej niż jeden użytkownik jestukryty pod tym samym adresem IP klienta. Każdy użytkownik będzie posiadałunikalny plik cookies, aby zapobiec przypadkom ograniczenia szybkości dlawszystkich użytkowników, jeżeli jeden z użytkowników osiągnie próg limituszybkości.
Przez całą sesję

_cfduid
ZENDESK
Plikcookies Cloudflare używany do ograniczeń bezpieczeństwa.
30 dni
_zendesk_shared_session
ZENDESK
Plikcookies uwierzytelniający - ustawiony jako anonimowy.
 8 godzin
 Czas trwania sesji jest konfigurowany przez subskrybenta za pomocą konfiguracji wygaśnięcia sesji w Centrum administracyjnym > Ustawienia zabezpieczeń. Może zostać ustawiony na okres od 5 minut do 2 tygodni. Wartość domyślna to 8 godzin.
_zendesk_authenticated
ZENDESK
Jestto flaga ustawiana, gdy użytkownik jest uwierzytelniany w celu wyświetlenianajbardziej aktualnej zawartości. 
Przez całą sesję
_gat
ZENDESK
Google Analytics (jeśli jest włączone w UstawieniachInstrukcji Obsługi) pozwala subskrybentom uzyskać wgląd w korzystanie z ichcentrum pomocy. Aby włączyć lub wyłączyć te pliki cookie GoogleAnalytics, patrz:Włączanie Google Analytics w Centrum pomocy
1 minuta
_gid
ZENDESK
GoogleAnalytics (jeśli jest włączone w Ustawieniach Instrukcji Obsługi) pozwalasubskrybentom uzyskać wgląd w korzystanie z ich centrum pomocy
1 dzień
_ga
ZENDESK
GoogleAnalytics (jeśli jest włączone w Ustawieniach Instrukcji Obsługi) pozwala subskrybentomuzyskać wgląd w korzystanie z ich centrum pomocy.
2 lat
hc:{user_identifier}:recently_ visited_articles
ZENDESK
[PAMIĘĆ LOKALNA] Śledzi ostatnio przeglądane artykuły w Centrum pomocy, aby pomóc subskrybentom zrozumieć zasoby, z których użytkownik końcowy próbował szukać pomocy.

 Ten plik cookies umożliwia klientom Zendesk identyfikację artykułów ostatnio przeglądanych przez użytkownika końcowego. Jeżeli jest wykorzystywany wyłącznie przez abonenta do celów obsługi klienta, może zostać uznany za niezbędny plik cookies.
Bezterminowo (pamięć lokalna)
articleVotes
ZENDESK
Anonimowe głosy (do pamięci lokalnej lub, jeśli nie jest dostępna, do pliku cookiessesji)
Bezterminowo (pamięć lokalna)/Przez całą sesję (plik cookies)
_help_center_session
ZENDESK
Przechowuje unikalny klucz sesji dla produktu Centrum Pomocy
Przez całą sesję
ob-{public-api-key}
ZENDESK
Zapewnia połączenie z js snippet. 
3 lata
_zendesk_nps_session
ZENDESK
Przechowuje unikalny klucz sesji do następnej strony docelowej po udzieleniu odpowiedzi naankietę NPS (jeżeli jest włączona).
Przez całą sesję

.appUserId
ZENDESK
Przechowuje identyfikator użytkownika aplikacji dla bieżącej sesji.
 Sunshine Conversations Web Messenger nie umieszcza żadnych plików cookies, dopóki widżet nie zostanie zainicjowany przez użytkownika końcowego. Mogą Państwo dalej kontrolować te pliki cookies za pomocą rozwiązania plików cookies innej firmy.
Bezterminowo  
.clientId
ZENDESK
Unikalny identyfikator stanu SDK
Bezterminowo  
.sessionToken
ZENDESK
Token sesji używany do uwierzytelniania żądań w imieniu anonimowego użytkownika.Tokeny sesji są połączone z identyfikatorem klienta (Patrz: clientId).
Bezterminowo  
lsid
ZENDESK
(Za pośrednictwem Stripe)
Przez całą sesję

ab_disable_remember_me
ZENDESK
(Za pośrednictwem Stripe)
Przez całą sesję

cid
ZENDESK
(Za pośrednictwem Stripe) „Identyfikator klienta” Stripe analytics stosowany doulepszania usług
Przez całą sesję
checkout-test-session / checkout-live-session
ZENDESK
(Za pośrednictwem Stripe) Służy do uruchomenia funkcji Zapamiętaj mnie LegacyCheckout.
1 rok
ZD-zE_oauth
ZENDESK
Przechowuje token uwierzytelniania po uwierzytelnieniuużytkownika.
Web Widget oferuje wstępnie wbudowaną funkcjonalność APIdo wyrażania zgody na pliki cookies. Patrz: Zezwolenie na pliki cookie widgetu internetowego wDeveloper Center
Alternatywnie
 te pliki cookies uwzględniają również funkcjezewnętrznych botów plików cookies. 

2 godziny
ZD-settings
ZENDESK
Przechowujehash ustawień, dzięki czemu nie wysyłamy żądań do naszego backendu.
Bezterminowo
ZD-suid
ZENDESK
Identyfikator sesji dla Sunshine (jeżeli wykorzystywana jest funkcja Sunshine).
20 minut
ZD-buid
ZENDESK
Pobiera identyfikator urządzenia w celu wykorzystyania w Sunshine (jeżeliwykorzystywana jest funkcja Sunshine).
Bezterminowo
ZD-store
ZENDESK
Zapewnia spójność widżetu internetowego, gdy użytkownik końcowy przechodzi do nowejstrony internetowej. 
Bezterminowo
__zlcmid
ZENDESK
Przechowuje identyfikator komputera odwiedzającego w celuuwierzytelnienia widżetu czatu.
Widżet czatu oferuje gotowe zarządzanie zgodami na pliki cookie.
 Patrz: Włączanie zgody na pliki cookie dla widżetu czatu i WebSDK.
 Te pliki cookiesczatu uwzględniają również funkcje zewnętrznych botów plików cookies. 

1 rok
__zlcprivacy
ZENDESK
Przechowuje decyzję odwiedzającego dotyczącą CookieLaw.
1 rok
__zlcstore
ZENDESK
[Pamięćlokalna] Przechowuje lokalnie ustawienia konta odwiedzającego.
Bezterminowo
zte2095
ZENDESK
Służy do identyfikacji domeny/subdomeny, na której znajduje się Widżet Czatu.
Przez całą sesję

AWSALB
ZENDESK
Służy do ulepszenia wydajności i stabilności użytkownika w tym samym stanie AWS.
Przez całą sesję

AWSALBCORS
ZENDESK
Służy do ulepszenia wydajności i stabilności użytkownika w tym samym stanie AWS.
Przez całą sesję
JAR
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przy jednoczesnym blokowaniu działań przez boty.
 Te pliki cookies Google reCAPTCHA (JAR-SSID) mają zastosowanie na stronach Centrum pomocy, jeżeli włączone jest logowanie oraz w odniesieniu do przesyłania zgłoszeń, jeżeli jest włączone. W razie potrzeby reCAPTCHA do przesyłania etykiet można wyłączyć w ustawieniach Centrum Pomocy.
30 dni
APISID
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.
2 lata
CONSENT
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

20 lat
DV
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

Przez całą sesję
HSID
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

2 lata
NID
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

6 miesięcy
SAPISID
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

2 lata
SID
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

2 lata
SIDCC
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

3 miesiące
SSID
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

2 lata
_ga
Google
Narzędzie Analytics wykorzystywane w celu rozróżnienia użytkowników.
2 lata
_gid
Google
Narzędzie Analytics wykorzystywane w celu rozróżnienia użytkowników.

1 dzień


Reklamowe pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies do promowania produktów i usług dla Państwa na naszej stronie internetowej lub na platformach innych niż nasza strona internetowa. Ponadto dzięki nim możemy współpracować z niektórymi z naszych partnerów biznesowych w celu reklamowania i promowania niektórych produktów na naszej stronie internetowej lub poza nią. Pliki cookies mogą na przykład służyć do sprawdzenia, czy klikają Państwo reklamę, którą widzą na naszej stronie internetowej i czy korzystają Państwo z określonej usługi na stronie internetowej, do której przekierowuje ta reklama.

Nazwa pliku cookies
Źródło
Cel
Okres wykorzystywania 
_ga
Google
Wykorzystywanyw analizach w celu rozróżnienia użytkowników.
2 lata
_gid
Google
Wykorzystywanyw analizach w celu rozróżnienia użytkowników.
24 godziny
_gat
Google
Wykorzystywanydo ograniczania częstości żądań. Jeżeli usługa Google Analytics jest włączonaza pośrednictwem Menedżera tagów Google, dla tego pliku cookies wykorzystywanabędzie nazwa _dc_gtm_<property-id>.
1 minuta
AMP_TOKEN
Google
Zawieratoken, którego można użyć do pobrania identyfikatora klienta z usługi AMPClient ID. Inne możliwe wartości wskazują na rezygnację, żądanie inflight lubbłąd podczas pobierania identyfikatora klienta z usługi AMP Client ID.
od 30 sekund do 1 roku
_gac_
Google
Zawiera informacje związane z reklamami przeznaczonymi dlaużytkownika. Jeśli połączyli Państwo swoje konta Google Analytics iGoogle Ads, tagi konwersji strony internetowej Google Ads będą odczytywać tenplik cookies, aż do momentu jego wyłączenia. Szczegółowe informacje.
90 dni
__utma
Google
Służydo rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookies jest tworzony, gdybiblioteka javascript jest uruchomiona i nie ma żadnych pliki cookie __utma.Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane doGoogle Analytics.
2 lata od momentu utworzenia/aktualizacji
__utmt
Google
Wykorzystywanydo ograniczania częstości żądań.
10 minut
__utmb
Google
Służydo ustalania nowych sesji/wizyt. Plik cookies jest tworzony, gdy bibliotekajavascript jest uruchomiona i nie ma żadnych pliki cookie __utmb. Plik cookiejest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.
30 minut od momentu utworzenia/aktualizacji
__utmc
Google
Niewykorzystywanyw ga.js. Ustawiany do współdziałania z urchin.js. W przeszłości ten plik cookiedziałał w połączeniu z plikiem cookie __utmb w celu określenia, czy użytkownikodbył nową sesję/wizytę.
Do końca sesji przeglądarki
__utmz
Google
Przechowujeźródło ruchu lub informacje o reklamie, które dotyczą tego, w jaki sposóbużytkownik dotarł do danej strony internetowej. Plik cookie jest tworzonypodczas uruchamiania biblioteki javascript i jest aktualizowany za każdymrazem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. 
6 miesięcy od momentu utworzenia/aktualizacji
__utmv
Google
Służy do przechowywania danych zmiennych niestandardowychna poziomie użytkownika. Ten plik cookies jest tworzony w momencie, gdyprogramista używa metody _setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomieużytkownika. Ten plik cookie był również stosowany wniewykorzystywanej już metodzie _setVar. Plik cookies jest aktualizowany za każdym razem, gdy danesą przesyłane do Google Analytics.  
2 lata od momentu utworzenia/aktualizacji
__utmx
Google
Służydo określania udziału użytkownika w jakimś eksperymencie. 
18 miesięcy
__utmxx
Google
Służydo określania czasu zakończenia eksperymentów, w których użytkownik brałudział.
18 miesięcy
_gaexp
Google
Służydo określania udziału użytkownika w eksperymencie i czasu zakończeniaeksperymentów, w których użytkownik brał udział.
Zależy od długości eksperymentu, ale zazwyczaj jest to 90 dni

_opt_awcid
Google
Wykorzystywanyw kampaniach sparowanych z identyfikatorami użytkowników Google Ads.  
24 godziny
_opt_awmid
Google
Wykorzystywanyw kampaniach sparowanych z identyfikatorami kampanii Google Ads.
24 godziny
_opt_awgid
Google
Wykorzystywanyw kampaniach sparowanych z identyfikatorami grup Google Ads.
24 godziny
_opt_awkid
Google
Wykorzystywanyw kampaniach sparowanych z identyfikatorami kryteriów Google Ads.
24 godziny
_opt_utmc
Google
Przechowujeostatni parametr zapytania utm_campaign.
24 godziny
_cf_bm
ZENDESK
Ten plik cookies Cloudflare pomaga zarządzać ruchemprzychodzącym, który spełnia kryteria związane z botami.
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, Cloudflare podaje więcej szczegółówna temat niektórych swoich plików cookie na stronie internetowej Cloudflaretutaj:
 Zrozumienie plików cookie Cloudflare

30 minut
_cfruid
ZENDESK
Plikcookies Cloudflare używany w przypadkach, gdy więcej niż jeden użytkownik jestukryty pod tym samym adresem IP klienta. Każdy użytkownik będzie posiadałunikalny plik cookies, aby zapobiec przypadkom ograniczenia szybkości dlawszystkich użytkowników, jeżeli jeden z użytkowników osiągnie próg limituszybkości.
Przez całą sesję

_cfduid
ZENDESK
Plikcookies Cloudflare używany do ograniczeń bezpieczeństwa.
30 dni
_zendesk_shared_session
ZENDESK
Plikcookies uwierzytelniający - ustawiony jako anonimowy.
 8 godzin
 Czas trwania sesji jest konfigurowany przez subskrybenta za pomocą konfiguracji wygaśnięcia sesji w Centrum administracyjnym > Ustawienia zabezpieczeń. Może zostać ustawiony na okres od 5 minut do 2 tygodni. Wartość domyślna to 8 godzin.
_zendesk_authenticated
ZENDESK
Jestto flaga ustawiana, gdy użytkownik jest uwierzytelniany w celu wyświetlenianajbardziej aktualnej zawartości. 
Przez całą sesję
_gat
ZENDESK
Google Analytics (jeśli jest włączone w UstawieniachInstrukcji Obsługi) pozwala subskrybentom uzyskać wgląd w korzystanie z ichcentrum pomocy. Aby włączyć lub wyłączyć te pliki cookie GoogleAnalytics, patrz:Włączanie Google Analytics w Centrum pomocy
1 minuta
_gid
ZENDESK
GoogleAnalytics (jeśli jest włączone w Ustawieniach Instrukcji Obsługi) pozwalasubskrybentom uzyskać wgląd w korzystanie z ich centrum pomocy
1 dzień
_ga
ZENDESK
GoogleAnalytics (jeśli jest włączone w Ustawieniach Instrukcji Obsługi) pozwala subskrybentomuzyskać wgląd w korzystanie z ich centrum pomocy.
2 lat
hc:{user_identifier}:recently_ visited_articles
ZENDESK
[PAMIĘĆ LOKALNA] Śledzi ostatnio przeglądane artykuły w Centrum pomocy, aby pomóc subskrybentom zrozumieć zasoby, z których użytkownik końcowy próbował szukać pomocy.

 Ten plik cookies umożliwia klientom Zendesk identyfikację artykułów ostatnio przeglądanych przez użytkownika końcowego. Jeżeli jest wykorzystywany wyłącznie przez abonenta do celów obsługi klienta, może zostać uznany za niezbędny plik cookies.
Bezterminowo (pamięć lokalna)
articleVotes
ZENDESK
Anonimowe głosy (do pamięci lokalnej lub, jeśli nie jest dostępna, do pliku cookiessesji)
Bezterminowo (pamięć lokalna)/Przez całą sesję (plik cookies)
_help_center_session
ZENDESK
Przechowuje unikalny klucz sesji dla produktu Centrum Pomocy
Przez całą sesję
ob-{public-api-key}
ZENDESK
Zapewnia połączenie z js snippet. 
3 lata
_zendesk_nps_session
ZENDESK
Przechowuje unikalny klucz sesji do następnej strony docelowej po udzieleniu odpowiedzi naankietę NPS (jeżeli jest włączona).
Przez całą sesję

.appUserId
ZENDESK
Przechowuje identyfikator użytkownika aplikacji dla bieżącej sesji.
 Sunshine Conversations Web Messenger nie umieszcza żadnych plików cookies, dopóki widżet nie zostanie zainicjowany przez użytkownika końcowego. Mogą Państwo dalej kontrolować te pliki cookies za pomocą rozwiązania plików cookies innej firmy.
Bezterminowo  
.clientId
ZENDESK
Unikalny identyfikator stanu SDK
Bezterminowo  
.sessionToken
ZENDESK
Token sesji używany do uwierzytelniania żądań w imieniu anonimowego użytkownika.Tokeny sesji są połączone z identyfikatorem klienta (Patrz: clientId).
Bezterminowo  
lsid
ZENDESK
(Za pośrednictwem Stripe)
Przez całą sesję

ab_disable_remember_me
ZENDESK
(Za pośrednictwem Stripe)
Przez całą sesję

cid
ZENDESK
(Za pośrednictwem Stripe) „Identyfikator klienta” Stripe analytics stosowany doulepszania usług
Przez całą sesję
checkout-test-session / checkout-live-session
ZENDESK
(Za pośrednictwem Stripe) Służy do uruchomenia funkcji Zapamiętaj mnie LegacyCheckout.
1 rok
ZD-zE_oauth
ZENDESK
Przechowuje token uwierzytelniania po uwierzytelnieniuużytkownika.
Web Widget oferuje wstępnie wbudowaną funkcjonalność APIdo wyrażania zgody na pliki cookies. Patrz: Zezwolenie na pliki cookie widgetu internetowego wDeveloper Center
Alternatywnie
 te pliki cookies uwzględniają również funkcjezewnętrznych botów plików cookies. 

2 godziny
ZD-settings
ZENDESK
Przechowujehash ustawień, dzięki czemu nie wysyłamy żądań do naszego backendu.
Bezterminowo
ZD-suid
ZENDESK
Identyfikator sesji dla Sunshine (jeżeli wykorzystywana jest funkcja Sunshine).
20 minut
ZD-buid
ZENDESK
Pobiera identyfikator urządzenia w celu wykorzystyania w Sunshine (jeżeliwykorzystywana jest funkcja Sunshine).
Bezterminowo
ZD-store
ZENDESK
Zapewnia spójność widżetu internetowego, gdy użytkownik końcowy przechodzi do nowejstrony internetowej. 
Bezterminowo
__zlcmid
ZENDESK
Przechowuje identyfikator komputera odwiedzającego w celuuwierzytelnienia widżetu czatu.
Widżet czatu oferuje gotowe zarządzanie zgodami na pliki cookie.
 Patrz: Włączanie zgody na pliki cookie dla widżetu czatu i WebSDK.
 Te pliki cookiesczatu uwzględniają również funkcje zewnętrznych botów plików cookies. 

1 rok
__zlcprivacy
ZENDESK
Przechowuje decyzję odwiedzającego dotyczącą CookieLaw.
1 rok
__zlcstore
ZENDESK
[Pamięćlokalna] Przechowuje lokalnie ustawienia konta odwiedzającego.
Bezterminowo
zte2095
ZENDESK
Służy do identyfikacji domeny/subdomeny, na której znajduje się Widżet Czatu.
Przez całą sesję

AWSALB
ZENDESK
Służy do ulepszenia wydajności i stabilności użytkownika w tym samym stanie AWS.
Przez całą sesję

AWSALBCORS
ZENDESK
Służy do ulepszenia wydajności i stabilności użytkownika w tym samym stanie AWS.
Przez całą sesję
JAR
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przy jednoczesnym blokowaniu działań przez boty.
 Te pliki cookies Google reCAPTCHA (JAR-SSID) mają zastosowanie na stronach Centrum pomocy, jeżeli włączone jest logowanie oraz w odniesieniu do przesyłania zgłoszeń, jeżeli jest włączone. W razie potrzeby reCAPTCHA do przesyłania etykiet można wyłączyć w ustawieniach Centrum Pomocy.
30 dni
APISID
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.
2 lata
CONSENT
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

20 lat
DV
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

Przez całą sesję
HSID
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

2 lata
NID
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

6 miesięcy
SAPISID
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

2 lata
SID
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

2 lata
SIDCC
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

3 miesiące
SSID
ZENDESK
Służy do umożliwienia użytkownikom łatwego dostępu do funkcji Zendesk przyjednoczesnym blokowaniu działań przez boty.

2 lata
_ga
Google
Narzędzie Analytics wykorzystywane w celu rozróżnienia użytkowników.
2 lata
_gid
Google
Narzędzie Analytics wykorzystywane w celu rozróżnienia użytkowników.

1 dzieńJakie dane osobowe zbieramy za pomocą plików cookies?

Poniżej podane zostały przykłady danych osobowych, które zbieramy za pomocą plików cookies. Działanie to obejmuje informacje, do których uzyskujemy dostęp bezpośrednio z Państwa urządzenia bez przechowywania lub uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek plików:

 • Dane przeglądarki, pliki cookies: ustawienia plików cookies, godzina/data, wybrane usługi/produkty, informacja czy pliki cookies zostały zaakceptowane oraz które pliki cookies zostały zaakceptowane.
 • Dane urządzenia: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, rdzeń renderowania przeglądarki, wersja i podstawowe ustawienia.
 • Dane logowania: Czas i okres korzystania z naszej strony oraz informacje dotyczące wyszukiwania.
 • Dane lokalizacyjne: Kraj, z którego uzyskują Państwo dostęp, wskazany przez Państwa urządzenie.
 • Dane dotyczące korzystania: Dane dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej, które możemy przetwarzać, jeśli odwiedzają lub korzystają Państwo ze stron internetowych lub aplikacji stron trzecich, które z nami współpracują; dane dotyczące sposobu korzystania z zawartości naszej strony internetowej (odwiedzane strony, jeżeli takie istnieją, kampania marketingowa, która Państwa skierowała na naszą stronę internetową, kliknięcia przycisków itp.).


5. Jak mogą Państwo kontrolować korzystanie z plików cookies?

Preferencje odwiedzających i użytkowników naszą stronę internetową stanowią podstawę korzystania z plików cookies i podobnych technologii. Należy jednak zezwolić na korzystanie z plików cookies, które są niezbędne do działania Platformy. Ponadto przypominamy, że w przypadku wyłączenia niektórych plików cookies niektóre funkcje Platformy mogą zostać częściowo lub całkowicie ograniczone.

Wkażdej chwili mogą Państwo zmienić swoje preferencje w narzędziu  Zarządzaj plikami cookies".

Informujemy, że w przypadku korzystania z tych narzędzi, Państwa dane mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z RODO (np. USA). Ponadto należy zwrócić uwagę, że państwa trzecie mogą nie posiadać organu nadzorczego i/lub polityki przetwarzania danych i/lub praw osób, których dane dotyczą.

Informacje o tym, jak zarządzać Państwa preferencjami dotyczącymi plików cookies wykorzystywanych na Platformie:

 • Odwiedzający mają możliwość dostosowania swoich preferencji dotyczących plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki, w której przeglądają Platformę. Jeśli przeglądarka oferuje taką możliwość, preferencje dotyczące plików cookies można zmienić za pomocą ustawień przeglądarki. Dlatego, chociaż przeglądarki mogą różnić się pod względem oferowanych ustawień, właściciele danych mają możliwość uniemożliwienia korzystania z plików cookies, otrzymania ostrzeżenia przed użyciem plików cookies lub wyłączenia albo usunięcia tylko niektórych plików cookies.
 • Chociaż preferencje w tym zakresie różnią się w zależności od przeglądarki, ogólne wyjaśnienie na ten temat jest dostępne na stronie https://www.aboutcookies.org/. Konieczne może być wprowadzenie preferencji dotyczących plików cookies oddzielnie dla każdego urządzenia, z którego odwiedzający uzyskuje dostęp do Platformy.
 • Należy kliknąć w celu wyłączenia plików cookies zarządzanych przez Google Analytics.
 • Należy kliknąć w celu zarządzania spersonalizowanymi reklamami dostarczanymi przez Google.
 • Preferencjami dotyczącymi plików cookies wykorzystywanych przez wiele firm w ich działaniach reklamowych można zarządzać za pomocą Preferencji online.
 • Menu ustawień urządzeń mobilnych może służyć do zarządzania plikami cookies za pośrednictwem urządzeń mobilnych.
 • Mogą również Państwo dostosować swoje preferencje dotyczące plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.


Adobe Analytics
http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
MozillaFirefox
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera
https://security.opera.com/
Safari:
https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

6. Prawa użytkowników

Aby zachować pełną kontrolę nad Państwa informacjami, przysługują Państwu szerokie prawa do określenia, w jaki sposób należy postępować podczas przetwarzania Państwa danych.

Prawo  do uzyskania informacji o swoich danych

Na Państwa żądanie udostępniane są Państwu informacje dotyczące Państwa danych, które posiadamy.

Prawo  do poprawienia i uzupełnienia swoich danych
Na podstawie Państwa zgłoszenia nieprawidłowe informacje dotyczące Państwa osoby zostaną poprawione, a brakujące dane zostaną uzupełnione, jeśli będzie to konieczne do celów przetwarzania Państwa danych.

Prawo  do usunięcia danych 
Na Państwa żądanie dane, które posiadamy z związku z Państwa osobą, zostaną usunięte. Jednakże niektóre dane zostaną usunięte dopiero po upływie określonego okresu przechowywania danych, gdyż w pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani przez prawo do ich przechowywania lub możemy ich potrzebować do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Państwa.

Prawo  do zablokowania swoich danych
W niektórych przypadkach prawnych Państwa dane mogą zostać zablokowane na Państwa prośbę. Zablokowane dane będą podlegały dalszemu przetwarzaniu w bardzo ograniczonym zakresie.

Prawo  do wycofania zgody
W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę, co będzie miało swoje skutki w przyszłości. Dopóki nie wycofają Państwo swojej zgody, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych.

Prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
Jeżeli Państwa dane są przetwarzane w ramach podstaw prawnych określonych w art. 6 ust. 1e lub 1f Rozporządzenia UE 2016/679, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, co będzie miało swoje skutki w przyszłości. Momencie wniesienia sprzeciwu przetwarzanie Państwa danych zostanie zakończone, z wyłączeniem obowiązków oraz podstaw prawnych do dodatkowego przetwarzania danych. Przetwarzanie Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego nigdy nie będzie uznawane za obowiązek lub podstawę prawną.

Prawo  do przenoszenia danych
Na podstawie Państwa żądania pewne informacje będą dostępne w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie.

Prawo  do odwołania się do organów regulacyjnych
W sprawie ochrony danych mogą Państwo odwołać się do organów ochrony danych. W tym celu należy skontaktować się z organem ochrony danych upoważnionym w Państwa miejscu zamieszkania lub któremu podlega nasza Firma (wskazano poniżej).

7. Kontakt w sprawie wszystkich  pytań dotyczących ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych, mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z nami.

Pytania dotyczące ochrony danych lub umożliwienia korzystania z przysługującym Państwo praw można kierować do naszego Administratora Danych, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

 
 Vestel Ticaret A.S.
 vesteltrade@vestel.com.tr  
 Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa Turcja


Data ostatniej aktualizacji: 12 lipca 2021

Zastrzeżenie partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC. Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach.

To The Top