Toshibina ograničena garancija

Pokrivenost garancije

a.Garancija za TV proizvode

Ograničena garancija kompanije Toshiba se primjenjuje na sve TV proizvode prodate od 01.01.2017. godine. Kompanija Toshiba daje garanciju za svaki Toshiba televizor („TV proizvodi“)  koji je po prvi put prodat krajnjem korisniku neće imati neispravnosti  u komponentama i izradi prilikom normalne upotrebe tokom trajanja garantnog perioda koji uglavnom iznosi dvadesetčetiri (24) mjeseca(garantni period), pod uslovom da sve reklamacije koje spadaju u ovu ograničenu garanciju moraju biti podnesene tokom perioda trajanja garancije. Garantni rok počinje da važi od originalnog datuma kupovine. Originalna faktura o kupovini (račun), koja prikazuje datum kupovine, broj modela i serijski broj TV proizvoda, predstavlja vaš dokaz o datumu kupovine.

Ova garancija je primjenljiva samo u državama koje pokriva ova ograničena garancija za vaš proizvod, tj. sve države u kojima Toshiba ili njen ovlašteni dobavljač usluga nude garantnu uslugu koja podleže odredbama i uvjetima navedenim u ovoj garanciji. Listu država koje su pokrivene garancijom možete da pronađete na kraju Toshibine ograničene garancije.

Ova garancija pokriva troškove dijelova i rada koji su potrebni za vraćanje TV proizvoda u potpuno ispravno stanje. Toshiba će po vlastitom nahođenju sve neispravne TV proizvode ili njihove dijelove koji su pokriveni ovom garancijom popraviti ili zamijeniti novim odnosno fabrički obnovljenim dijelovima ili TV proizvodima koji su po performansama jednaki sa novim proizvodima. TV proizvodi ili dio koji se popravi ili zamjeni pod ovom ograničenom garancijom biće pokriven tokom ostatka originalnog garantnog perioda koji se primjenjuje na TV proizvode ili dio. Svi zamijenjeni dijelovi i TV proizvodi zamijenjeni pod ovom garancijom postaće vlasništvo kompanije Toshiba. Ostale reklamacije od kompanije Toshiba se izričito odbacuju.

Ova ograničena garancija je komercijalna garancija koja ne utiče na vaša ustavna prava koja mogu obezbijediti dodatna prava dostupna korisnicima

b.Dijelovi koje korisnik može da zamijeni

Kompanija Toshiba može slanjem da servisira dijelove koje korisnik može da zamijeni, kao što su stalak za televizor ili daljinski upravljač. Nakon prijema zamjenskog dijela od strane korisnika, originalni dio postaje vlasništvo kompanije Toshiba. Kompanija Toshiba može da zahtjeva slanje originalnog dijela o svom trošku. U slučaju da kompanija Toshiba ne dobije originalni dio u roku od petnaest (15) radnih dana kada korisnik primi zahtjev za slanje, korisniku bit će naplaćena maloprodajna cijena zamjenskog dijela.

Isključenja iz garancije i oslobođenje od garancije

Ograničena garancija koja se odnosi na TV proizvode je podložna sljedećim izuzecima i ograničenjima:

a.  Isključivanje

Ova ograničena garancija ne obuhvata:

 1. Bilo koje TV proizvode koji nisu proizvedeni od strane kompanije Toshiba, odnosno proizvode koji su prodati krajnjem korisniku u državi koja nije pokrivena ovom
 2. Bilo koji TV proizvodi koji su oštećeni ili izručeni oštećeni (a) kao rezultat korištenja TV proizvoda koje ne odgovara njegovoj normalnoj namjeni,korištenja TV proizvoda koje nije u skladu s korisničkim priručnikom ili drugih pogrešaka u korištenju ili drugih pogrešaka u korištenju, zloupotrebe ili zanemarivanja TV proizvoda; (b) zbog korištenja dijelova koje nije proizvela ni prodala kompanija Toshiba; (c) zbog modifikacija TV proizvoda; (d) kao rezultat servisiranja nije vršila Toshiba ni njen autorizovani davatelj usluga; (e) zbog nepravilnog transporta ili pakovanja kod vraćanja TV proizvoda kompaniji Toshiba ili njenom autorizovanom davatelju usluga; ili (f) zbog nepravilne instalacije proizvoda drugih firmi (npr. kartice za povećanje memorije).
 3. Svi TV proizvodi ili njihovi dijelovi čiji su serijski brojevi modifikovani ili nečitki.
 4. Redovno održavanje, pregled, blago habanje potrošnih dijelova, npr. daljinskog upravljača.
 5. Kozmetička oštećenja, kao što su ogrebotine i udubljenja, izgrebani, izblijedjeli ili požutjeli okviri, poklopci i
 6. Komercijalno ili profesionalno korištenje TV
 7. Oštećenja od atmosferskih utjecaja i/ili kvarovi do kojih je došlo uslijed utjecaja dima, prašine, čađi ili drugih spoljašnjih
 8. Nedostaci koje je izazvala viša sila, kao što je, udar groma, voda, požar, neodgovarajući napon ili nedovoljna ventilacija.
 9. Neaktivni pikseli koji se nalaze u okviru specifikacije ISO 9241-307 klasa II
 10. Garancija se smatra nevažećom ukoliko se proizvod

Ukoliko se uputstvo za upotrebu i održavanje kompanije Toshiba ne poštuje, koriste se rezervni dijelovi ili materijali koji ne odgovaraju originalnim specifikacijama, ili intervencije obavlja nekvalificirano osoblje, ili ako se na TV proizvodima vide znaci zloupotrebe, prekomjernog korištenja, nemarnog rukovanja, korisnik će morati da obezbijedi dokaz da kvar nije prouzrokovala ni jedna od ovih okolnosti.

Ukoliko TV proizvodi ne ispunjavaju uslove ove ograničene garancije zbog nekog od gore navedenih razloga, kompanija Toshiba svakako može da ponudi uslugu popravke na zahtjev korisnika. Imajte u vidu da u tom slučaju kompanija Toshiba može da naplati korisniku dijelove, rad i troškove. Pored toga, kompanija Toshiba zadržava pravo da korisniku naplati pripremu procjene troškova. Štoviše, kompanija Toshiba može da naplati troškove pregleda TV proizvoda ukoliko su nemarno navedeni oštećenje ili kvar koji spadaju pod ovu ograničenu garanciju, a koji zapravo ne postoje.

Kompanija Toshiba ne snosi nikakve troškove transporta/isporuke/osiguranja, uvozne poreze, takse, licencne troškove ni bilo kakve troškove komunikacije telefonom/faksom koji su nastali zbog grešaka na TV proizvodima.

b.  Oslobođenje od garancije

Osim pružene izričite garancije i do mjere dozvoljene važećim zakonom, kompanija Toshiba, njeni ovlašteni prodavci ili ovlašteni davatelji usluga neće davati nikakve garancijske usluge ili garanciju za TV proizvode. Toshiba izričito isključuje bilo kakvu odgovornost, direktnu ili indirektnu, do najviše mjere dozvoljene zakonom. Posebno, ali bez ogrančenja na opće oslobođenje od garancije, bilo kakvi podrazumijevani uslovi, poput mogućnosti prodaje, zadovoljavajuće kvalitete, prikladnosti za određene svrhe i/ili poštovanje prava trećih strana, isključena su bilo prema pisanom ili usmjenom ugovoru. Bilo kakve podrazumijevane garancije koje može zahtjevati zakon ograničene su na trajanje uslova izričite Toshibine ograničene garancije do nivoa određenog važećim zakonom. Do maksimalnog nivoa određenog važećim zakonom, kompanija Toshiba ili njeni dobavitelji ni u kom slučaju neće biti odgovorni za (1) oštećenja, gubitak ili neispravnost evidencije, podataka ili pokretnih memorijskih medija ili (2) bilo kakve štete (uključujući direktne ili indirektne štete, gubitak poslovnog profita, gubitak ušteda, ili druge posebne, nenamjerne, pojedinačne ili posljedične štete bilo da se radi o kršenju garancije, ugovora, odgovornosti, prekršaja ili slično) koje nastanu uslijed korištenja ili nemogućnosti korištenja proizvoda i/ili priloženih štampanih materijala, čak i ako su kompanija Toshiba, njen dobavitelj, ovlašteni predstavnik kompanije Toshiba, davatelj usluge ili distributer pružili informacije o mogućnosti takvih šteta, kao ni za bilo kakve zahtjeve trećih strana. Bilo kakva odgovornost kompanije Toshiba ili njenih dobavitelja koja se ne može isključiti biće ograničena na iznos kupovne cijene TV proizvoda.

Ostvarivanje garantne usluge

Toshibina ograničena garancija obuhvata Carry-in ili Send-in garantno servisiranje. U nekim državama u garantnom roku je dostupna i usluga „Pokupi i vrati“. Da biste provjerili dostupnost na lokalnom nivou , obratite se kompaniji Toshiba ili ovlaštenom servisu.

Garantna usluga podleže sljedećim odredbama i uslovima:

 1. Usluga popravke je dostupna za TV proizvode koji su kupljeni i nalaze se u državi u kojoj Toshiba ili njen ovlašteni dobavljač usluga nude garantnu slugu koja podleže odredbama i uslovima navedenim u ovoj ograničenoj Reklamacije pod ovom ograničenom garancijom biće priznate jedino ako su prijavljene u okviru garantnog perioda
 2. Za dalju pomoć i detalje o kontaktu u vašoj državi, pogledajte web stranici za podršku kompanije

www.toshiba-tv.com/support

 1. Prije kontaktiranja kompanije Toshiba, molimo Vas da:
  • Provjerite da li su TV proizvodi priključeni na struju i pravilno uključeni;
  • vratite TV proizvode na originalnu konfiguraciju tako što ćete ukloniti dodatnu opremu i spoljašnje priključke; isključite sve spoljne uređaje za skladištenje ili druge periferijske uređaje;
  • U korisničkom uputstvu potražite važne savjete o tome kako ukloniti kvarove i riješiti probleme sa TV proizvodima i potražite najnovije informacije na web stranici za podršku kompanije Toshiba;
  • Zapišite naziv TV proizvoda, broj modela, serijski broj, konfiguraciju hardvera i softvera i opis problema (npr. poruke o grešci koje se pojavljuju na ekranu);
 2. Pozovite centar za podršku kompanije Toshiba u državi u kojoj se nalazite. Toshiba će pokušati da riješi garancijske probleme preko telefona i može zahtijevati vašu pomoć u izvođenju rutinskih dijagnostičkih postupaka u vezi sa ovim proizvodom. Ako Toshiba centar za podršku pronađe grešku u hardveru vaših TV proizvoda, biće vam dostavljen identifikacioni broj i uputstva o servisu na najprikladniji način (npr. faks, e-pošta, telefon).
 3. Ako su vaši TV proizvodi prikladni za Pick-Up & Return (Preuzimanje i vraćanje) garancijsku uslugu, Toshiba će organizirati preuzimanje neispravne jedinice sa vaše lokacije, popraviti je i vratiti na vašu Toshiba će snositi sve troškove popravke, logistike i osiguranja tokom ovog procesa.
 4. Pod uslovima Carry-in ili Send-in garancijske usluge od Vas će se zahtevati da dostavite Toshiba TV proizvode ovlašćenom Toshiba servisnom provajderu na popravku po osnovu garancije i da se pobrinete za njihovo preuzimanje po završetku Vi morate unaprijed platiti sve troškove prijevoza, takse ili poreze povezane sa transportom TV proizvoda i do Toshiba ovlaštenog davatelja usluga i od njega. Pored toga, Vi ste odgovorni za osiguravanje TV proizvoda, kako prilikom dopremanja i preuzimanja, tako i za štete ili gubitke nastale tokom transporta, jer niti Toshiba niti kompanija koja za nju nudi garancijski servis, ne snose troškove oštećenja ili gubitka u prijevozu.
 5. Obezbijedite odgovarajuću ambalažu uređaja ukoliko ga šaljete kompaniji Toshiba ili ga preuzimate od nje. Kompanija Toshiba neće snositi troškove za oštećenja nastala neodgovarajućim pakovanjem uređaja od strane krajnjeg Krajnji korisnik bi trebalo da koristi originalnu kartonsku kutiju jer je ona najpogodnija ambalaža. Kompanija Toshiba nije u obavezi da obezbijedi kartonske kutije.

Geografska pokrivenost

U nastavku ćete naći spisak zemalja u kojima važi ograničena garancije kompanije Toshiba za vaše proizvode. Države obuhvaćene Toshiba ograničenom garancijom:

Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Irska, Kosovo, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Makedonija, Crna Gora, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska, Turkey, Ukrajina, Velika Britanija(12 months warranty)

 

 

Vestel je licencirani vlasnik robne marke kompanije TVS REGZA Corporation za zemlje koje su navedene u odjeljku Geografska pokrivenost i garantuje gore navedene uslove I odredbe garancije.

Vestel Holland B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce Salsy 2, 02-823 Warsaw/POLAND 

Izjava o odricanju odgovornosti partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV i drugi žigovi zaštitni su znaci kompanije Google LLC. Google Asistent nije dostupan na određenim jezicima i zemljama.

To The Top