Upravljanje kemikalijama

Reach

Kemijska uredba Evropske unije (EU) REACH (registracija, evaluacija, autorizacija i restrikcija kemikalija) je stupila na snagu 1. juna 2007. godine.

Kompanija Vestel će ispuniti sve REACH zahtjeve i spremni smo da našim klijentima pružimo informacije o kemijskim supstancama u našim proizvodima u skladu sa REACH uredbom.

Na osnovu posvećenosti kompanije Toshiba da brigu o životnoj sredini stavi kao prioritet u svim našim poslovnim aktivnostima radi zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi, kao i svijetskih prirodnih resursa, kompanija Vestel podržava opšti cilj REACH uredbe i obavezala da se pridržava i ispunjava sve pravne obaveze.

Izjava o odricanju odgovornosti partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV i drugi žigovi zaštitni su znaci kompanije Google LLC. Google Asistent nije dostupan na određenim jezicima i zemljama.

To The Top