A JELEN OLDAL HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA A JELEN FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET, NE HASZNÁLJA EZT AZ OLDALT.

A személyes adatok védelme

A Vestel gyűjthet, kezelhet és feldolgozhat ezek által a felek által a Vestel rendelkezésére bocsájtott információkat. Ezek az információk a Vestel beszerzési és egyéb osztályai és a Vestel partnervállalatai által kerülnek felhasználásra.

Titoktartás

Önnek és az Ön cégének minden a Vestel Beszállítói Portálon és Regisztrációs Oldalon keresztül érkező információt bizalmasan kell kezelnie. Amennyiben Ön a Vestel Beszállítói Portálon potenciális beszállítóként regisztrált, az Ön profiljának és a második lépésben megadott jelszavának a titokban tartása az Ön felelőssége. Ennek a be nem tartása az Ön profiljának azonnali megszüntetését eredményezheti.

Lemondó nyilatkozat

A Vestel az Ön által megadott infromációkat előzete minősítés céljaira is használhatja. A Vestel nem vállal semmilyen felelősséget a regisztrációs eljárás során felmerülő bármilyen költségekért. Ez a Vestel  értékesítőjeként történő előzetes regisztráció nem garantálja a Vestel számára történő termék vagy szolgáltatás biztosítására vonatkozó megrendelést  és nem kötelezi a Vestelt semmilyen megállapodásra.

Megerősítés

A jelen Feltételek elfogadásával Ön igazolja, hogy jogosult benyújtani aza adatokat megnevezett személy helyett vagy annak nevében, valamint hogy a megadott információk helyesek és megfelelnek a valóságnak ás Ön teljes mértékben megértette és elfogadja a Feltételeket.

Változtatás

A Vestel időről-időre bármikor frissítheti ezeket a Feltételeket és fenntartja magának a jogot arra hogy szabályzatában bármikor előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre.

Partneri felelősség kizárása: A Google, a Google Play, a YouTube, az Android TV és más védjegyek a Google LLC védjegyei. A Google Segéd nem érhető el bizonyos nyelveken és országokban.

To The Top