1. Aweboldalon felelősségre vonható Adatvédelmi és Süti Szabályzat

Alap Információk

A felhasználónk megbízása nagyon fontos számunkra. Azért készítettük ezt adokumentumot, mert szeretnénk tájékoztatni önöket  https://www.toshiba-tv.com/ weboldalon(továbbiákban ‘’Web Oldal”) továbbított adatok gyűjtése és felhasználása és asütik használatára vonatkozó szabályokról.
Kérjük, olvassa el ezt a szabályzatot, annak érdekében, hogy be tudjukbiztosítani a magas biztonsági és minőségi szintet.
Tájékoztatni szeretnénk önt, hogy felelős vagyunk a személyes adatokról mintadatszakértő. Ebben a keretben, “mi” Vestel Ticaret A.Ş.-re referál, a címűnkOrganize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa, Törökország. (továbbiákban‘’Adatszakértő”, “mi”, “miénk”)
Minden web oldal felhasználó (továbbiákban “Felhasználó”) a lenti címenkapcsolatba léphet fel velünk. 
vesteltrade@vestel.com.tr


Személyes adatok gyűjtése ésfeldolgozása

A Weboldal használata automatikusan eredményezi az adatgyűjtést a Felhasználószámára. Ezek az adatok magukban foglalják az IP címet, a weboldalonmeglátogatott oldalakat, a böngésző típusát, a böngészőverziót, a látogatásiidőt, a látogatások gyakoriságát, az országot és a várost, ahol a felhasználóbelépett a weboldalba. A fenti adatok összegyűjthetők a sütikben tárolt és aszerver naplóba mentett fájlokban. Míg ez az információ statisztikai adatokatszolgáltat honlapunk felhasználói tevékenységéről, nem használható felszemélyazonosság meghatározására. A weboldal használata nem igényli afelhasználók személyes adatait. A Felhasználó a személyes adataitAdatszakértőnek és ugyanakkor vesteltrade@vestel.com.tr címéreis elküldheti e-mailben.

A hozzánk jutott adatok automatikusan feldolgozásra kerülnek a weboldalegészséges működésének érdekében a törvényes előnyeink alapján. A felhasználókáltal közölt adatok feldolgozásra kerülnek az ügylet megkötésére irányulólépésekkel, beleértve a megállapodás aláírója által a megállapodás megkötésétmegelőzően kért lépéseket, az üzleti együttműködés kezdeményezésének ésvégrehajtásáinak célkitűzéseit, illetve a (az Adatkezelő törvényes előnye). Báraz Adatszerzés az önkéntességen alapul, ezeket a célokat el kell érni.
A felhasználó személyes adatai a fent említett célok teljesítéséhez szükségesideig tárolandóak.
Felhasználó személyes adatainak a Weboldalon keresztül történő megszerzésévelés a kereskedelmi képviselőkkel az Adatkezelő e-mail címén keresztül történőlevelezéssel a következő címzettek kategóriáiba továbbítható: (I) a távközlésiés információs rendszereket működtető szervezetek, az Adatkezelő számárakommunikációs és információs eszközöket nyújtó szervezetek (különösenkommunikációs és információs szolgáltatókat) beleértve az adatkezelő számáratechnikai és intézményi megoldásokat nyújtó adatkezelők, (II) Tőke vagyszemélyiséget éríntő Adatkezelővel kapcsolatban lévő személy és szervezetek és(III) az Adatkezelő kollégái és alkalmazottai. Az ön Személyes adatait nemtovábbítjuk a jelenben vagy a jövőben bármely harmadik országnak vagynemzetközi szervezetnek.
A felhasználónak joga van a személyes adatai tartalmának eléréséhez, aszemélyes adatok helyreállítására, a személyes adatok átadására, a személyesadatok feldolgozásának korlátozására és a személyes adatok feldolgozásánaktiltakozására. Ezenkívül a Felhasználónak joga van visszavonni hozzájárulását atovábbított adatokkal a beleegyezése alapján.
A felhasználónak arra is van joga panaszt benyújtani az illetékes hatósághoz aszemélyes adatok védelméről szóló közgyűlés határozatában meghatározott módonés eljárással, különösen, ha a fenti rendelkezéseket megsértettünk.
A felhasználó személyes adatai ügyében nem lesz egy automatikus döntéshozatalsem ezek az adatokon keresztül egy profilozás.
A felhasználók által biztosított személyes adatok biztonsága a legfontosabbprioritásunk, és megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásávalbiztosítjuk az adatok védelmét a jogosulatlan hozzáférés ellen és más adatoknyilvánosságra hozatala, elvesztése, károk vagy jogosulatlan módosítások ellen.
Süti fájlok és Web Oldal által használt egyéb technológiák
Süti-fájlok A Felhasználó utoljára használt három készülékén tárolt sütik,amelyeket a Web Oldal használ, különösen kis szöveges fájlok formájában.
A felhasználónak lehetősége van a létrehozott sütik ellenőrzésére éskezelésére. Ha azonban a süti fájlokat blokkolja vagy törli, akkor a web oldalhasználata hibás lehet.
Valamint a felhasználó rendelkezik azzal a lehetőséggel is hogy vezényelni tuda sütiket a böngészőjében levő beállításokon keresztül. A Böngészőbeállításainak módosítása, a sütik blokkolása vagy szűrése lehetőségeivelkapcsolatos részletes információk a lenti oldalakon találhatóak. 
http://www.aboutcookies.org/ vagy http://www.cookiecentral.com/faq/


2. Az adatkezelő információ kötelezettsége az e-mail kommunikációban.

Az ön Személyes adatairól felelős Adatkezelő címe: Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa, Törökország

Személyes adatok feldolgozása:

Egy megállapodás megkötése elött az adatot illető ügylet által igényeltintézkedések megtételét is beleértve egy megállapodás megkötése céljából megtettműveletekkel kapcsolatban és (I) az Adatkezelőkommunikációs eszközeinek előnye alapján végzik el.

A személyes adatokat a lent említett kategóriákba továbbíthatják acímzetteknek:
(I) a távközlési és információs rendszereket működtető szervezetek, azAdatkezelő számára kommunikációs és információs eszközöket nyújtó szervezetek(különösen kommunikációs és információs szolgáltatókat) beleértve az adatkezelőszámára technikai és intézményi megoldásokat nyújtó adatkezelők,
(II) Tőke vagy személyiséget éríntő Adatkezelővel kapcsolatban lévő személy ésszervezetek és
(III) alvállalkozók, kollégák és alkalmazottak.

Az ön Személyes adatait nem továbbítjuk a jelenben vagy a jövőben bármelyharmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek.
Az Ön személyes adatait a feldolgozás céljához szükséges időtartamig tároljuk.
A felhasználónak joga van a személyes adatai tartalmának eléréséhez, aszemélyes adatok helyreállítására, a személyes adatok átadására, a személyesadatok feldolgozásának korlátozására és a személyes adatok feldolgozásánaktiltakozására.
Ha ön úgy véli, hogy az ön személyes adatainak feldolgozása sérti a fentieket,Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes hatóságnál a személyes adatokvédelméről szóló törvény vonatkozó rendelkezései által meghatározott módon éseljárásban. Bár az Ön személyes adatainak szerzése az önkéntességen alapul,ezeket a célokat el kell érni.
A felhasználó személyes adatai ügyében nem lesz egy automatikus döntéshozatalsem ezek az adatokon keresztül egy profilozás.

Partneri felelősség kizárása: A Google, a Google Play, a YouTube, az Android TV és más védjegyek a Google LLC védjegyei. A Google Segéd nem érhető el bizonyos nyelveken és országokban.

To The Top