POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, TYTO STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE.

Ochrana dat

Společnost Vestel může sbírat, spravovat a zpracovávat informace, které tyto strany poskytnou společnosti Vestel. Tyto informace budou použity při nákupu a pro další oddělení společnosti VEstel a také pro přidružené společnosti.

Mlčenlivost

Vy a vaše společnost musíte uchovávat jakékoli informace z portálu pro dodavatele a z registrační stránky společnosti Vestel jako důvěrné. Pokud se zaregistrujete jako možný dodavatel v portálu dodavatelů společnosti Vestel, uchování vašeho účtu a hesla, které získáte v druhém kroku, je ve vaší odpovědnosti. Pokud tak neučiníte, bude používání vašeho účtu bez odkladu zrušeno.

Stanovisko

Společnost Vestel může používat informace, které jste předali, pro účely předběžné kvalifikace. Společnost Vestel nepřejímá žádnou odpovědnost za náklady na registrační proces. Tato předběžná registrace jako prodejce společnosti Vestel není zárukou objednávky na dodávky zboží nebo služeb do společnosti Vestel ani nezavazuje nijak společnost Vestel k jakékoli dohodě.

Potvrzení

Přijetím Podmínek potvrzujete, že jste oprávněni předkládat informace o nebo jménem určených osob nebo subjektů, a že poskytnuté informace jsou pravdivé a správné, a že zcela chápete a souhlasíte s Podmínkami.

Změna

Společnost Vestel může tyto Podmínky kdykoli aktualizovat a vyhrazuje si právo na změny ve své politice, kdykoli a bez ohlášení.

Zřeknutí se odpovědnosti partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV a další ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Asistent Google není k dispozici v některých jazycích a zemích.

To The Top