1. Zásady ochrany soukromí a používání cookies na  webových stránkách správce dat

Základní údaje

Důvěra uživatele je pro nás velmi důležitá. Proto jsme pro vás připravili tento dokument, abychom vás informovali o pravidlech sběru a použití dat a používání cookies na našich webových stránkách na adrese https://www.toshiba-tv.com/ (dále pouze jako “Webová stránka”).

Pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a úrovně kvality vás žádáme o přečtení těchto Zásad.

Rádi bychom vás informovali, že v souvislosti s osobními údaji jsme Správcem dat. V této souvislosti “my” znamená Vestel Ticaret A.Ş. se sídlem na adrese Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa, Turecko (dále pouze jako “Správce dat”, “my”, “náš/naše”).

Každy, kdo používá naše Webové stránky (dále jako “Uživatel”), nás může kontaktovat na mailové adrese: vesteltrade@vestel.com.tr  


Sběr a zpracování osobních dat 

Použití webových stránek automaticky vede ke sběru dat o Uživateli. Tato data zahrnují: IP adresu, stránky navštívené v rámci Webových stránek, typ prohlížeče, verzi prohlížeče, časy návštěv, četnost návštěv, zemi a město, odkud se Uživatel na Webové stránky připojil. Výše uvedené údaje se sbírají do složek zvaných cookies a ukládají se do protokolů serveru. Tyto informace slouží jako statistické údaje o činnosti Uživatelů našich webových stránek a nebudou použity pro odhalení totožnosti jakékoliv osoby.  Použití Webových stránek není vázáno na zadání osobních dat Uživatele. Uživatel může svá osobní data sdělit Správci dat i prostřednictvím e-mailu, odeslaného na adresu vesteltrade@vestel.com.tr.


 Automaticky získané údaje jsou zpracovávány v rámci našeho oprávněného prospěchu za účelem zdravého fungování webových stránek. Údaje, které nám poskytnou sami uživatelé, budou zpracovány v krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, včetně kroků, požadovaných stranou, jíž se data týkají, před uzavřením smlouvy, účelu zahájení a uplatnění obchodní spolupráce a účelu udržování kontaktů (oprávněný prospěch správce dat). I když poskytování údajů podléhá zásadě dobrovolnosti, je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Osobní údaje Uživatele budou z naší strany uschovávány po dobu, potřebnou pro dosažení výše uvedených cílů.

Osobní údaje Uživatelů, získané přes webové stránky, a elektronická korespondence, včetně korespondence s obchodními zástupci, uskutečněné přes e-mailovou adresu správce dat, mohou být poskytnuty příjemcům v následujících kategoriích: (I) poskytovatelé, poskytující Správci dat technická a organizační řešení k zajištění řízení společnosti Správce dat, včetně  organizací, provozujících komunikační a informační systémy a organizací, zajišťujících komunikační a informační prostředky pro Správce dat (obzvlášť poskytovatelé komunikačních a informačních služeb),  (II) osoby a organizace, spojené se Správcem dat v souvislosti s kapitálem nebo subjektem, a (III) kolegové a zaměstnanci Správce dat.

Osobní údaje Uživatele nejsou a nebudou předávány do jakékoliv třetí země nebo jakékoliv mezinárodní organizaci. 

Uživatel má právo přistupovat ke svým osobním údajům, požadovat opravu svých osobních údajů, požadovat přesun svých osobních údajů, omezovat zpracování svých osobních údajů a podat námitku proti zpracování svých osobních údajů.  Kromě toho má Uživatel právo stáhnout zpět svůj souhlas ohledně údajů, poskytnutých na základě jeho dobrovolného souhlasu.

Uživatel je dále v případě, že odhalí zneužití výše uvedených ustanovení z naší strany, oprávněn na základě zákona o ochraně osobních údajů, zvláště pak na základě způsobu a postupu, stanoveného ve věci ochrany osobních údajů Usnesením parlamentu, podat stížnost k oprávněné kontrolní instituci.

Jakékoliv vydání automatického rozhodnutí ohledně osobních dat Uživatelů nebo získávání profilu z těchto dat nepřipadá v úvahu. 

Bezpečnost osobních údajů, poskytnutých Uživateli, je naší nejvyšší prioritou, a používáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně těchto údajů před událostmi, jako jsou přístup neoprávněných osob a jiné prozrazení údajů, jejich ztráta, poškození, nebo neoprávněná změna.


Soubory cookies a ostatní technologie, používané  Webovou stránkou 

Soubory cookies obsahují upřesňující informace, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele a jsou určeny k použití na webových stránkách, zejména ve formě malých textových souborů.

Uživatel má možnost kontrolovat a spravovat instalované cookies. Ovšem v případě blokování nebo smazání cookies může při používání Webové stránky dojít k potížím.

Kromě toho má Uživatel možnost spravovat cookies prostřednictvím příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Podrobné informace o možnostech změny nastavení prohlížeče, blokování nebo filtrování cookies najdete na adresách http://www.aboutcookies.org/ nebo  http://www.cookiecentral.com/faq/


2. Informační povinnost správce dat  při e-mailovém kontaktu  

Adresa provozovny Správce  dat, související s vašimi osobními údaji, je Organize Sanayi Bölgesi 45030  Manisa, Turecko. 

Zpracování osobních údajů se uskutečňuje:

V souvislosti s úkony, vedoucími k uzavření smlouvy, včetně opatření, požadovaných stranou, jíž se data týkají, před uzavřením smlouvy, a  

na základě oprávněného prospěchu správce dat za účelem udržování kontaktů.

Osobní údaje jsou nebo mohou být poskytovány příjemcům v těchto kategoriích:

Poskytovatelé, poskytující Správci dat technická a organizační řešení k zajištění řízení společnosti Správce dat, včetně  organizací, provozujících komunikační a informační systémy a organizací, zajišťujících komunikační a informační prostředky pro správce dat (obzvlášť poskytovatelé komunikačních a informačních služeb),  

osoby a organizace, spojené se Správcem dat v souvislosti s kapitálem nebo subjektem, a

subododavatelé, kolegové a zaměstnanci.

Osobní údaje Uživatele nejsou a nebudou předávány do jakékoliv třetí země nebo jakékoliv mezinárodní organizaci. 

Vaše osobní údaje budou uschovávány po dobu, potřebnou pro dosažení výše uvedených cílů.

Máte právo přistupovat ke svým osobním údajům, požadovat opravu svých osobních údajů, požadovat přesun svých osobních údajů, omezovat zpracování svých osobních údajů a podat námitku proti zpracování svých osobních údajů. 

V případě, že se domníváte, že byla výše uvedená ustanovení z naší strany zneužita, jste oprávněn/a na základě způsobu a postupu stanoveného příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů  podat stížnost k oprávněné kontrolní instituci.

I když poskytování údajů podléhá zásadě dobrovolnosti, je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Jakékoliv vydání automatického rozhodnutí ohledně osobních dat uživatelů nebo získávání profilu z těchto dat nepřipadá v úvahu. 

Zřeknutí se odpovědnosti partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV a další ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Asistent Google není k dispozici v některých jazycích a zemích.

To The Top