Nakládání s chemickými látkami

Reach

Chemická regulace REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), Evropské unie (EU) vstoupila v platnost dne 1. června 2007.

Vestel bude splňovat všechny požadavky REACH a jsme odhodláni poskytovat svým zákazníkům informace o chemických látkách v našich výrobcích v souladu s nařízením REACH.

Za základě závazku společnosti Toshiba klást důraz na životní prostředí jako na prioritu ve všech našich obchodních činnostech, abychom tak chránili bezpečnost osob a zdraví a také světové přírodní zdroje, Vestel podporuje všeobecné cíleREACH a je odhodlána je dodržovat a plnit všechny zákonné závazky.

Zřeknutí se odpovědnosti partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV a další ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Asistent Google není k dispozici v některých jazycích a zemích.

To The Top