Vestel Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") web sitelerimiz ("Site"), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte "Platform") olarak anılacaktır) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden ("Çerez") faydalanmaktayız. İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Politikası ile internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, Platform’ların kullanımı sırasında toplanan Çerezler’in hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu Çerezler’i nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamaktadır.

Sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız Çerez’leri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni Çerez’ler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Politikası’nın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Çerez Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Kişisel Verilerin Aktarılması

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5(2)(c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Performans ve hedefleme çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel ve tercih çerezleri, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerezleri yönet bölümünden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerezler’in kullanıma illişkin yönetimi her zaman Çerezler'i Yönet bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.
 Toplanan kişisel verileriniz işbu Çerez Politikası’nda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

Sürelerine Göre Çerez Türleri

1) Oturum Çerezleri; bu Çerezler geçici süreli çerezler olup tarayıcının kapatılması veya oturumun sonlandırılması ile birlikte yok olan Çerezlerdir.

2) Kalıcı Çerezler; bu Çerezler sizler silene kadar veya yok olma gününe bağlı olarak tarayıcınız otomatik silene kadar sabit sürücünüzde kalan Çerezler’dir. Kalıcı Çerezler’in yok olma tarihleri çeşitli olsa dahi önceden belirlidir.

Provenansa Göre Çerez Türleri

1) Birinci Taraf Çerezleri;  adından da anlaşılacağı üzere birinci taraf Çerezler’i Platform’larımız tarafından cihazınıza yerleştirilen Çerezler’dir. . Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir.

2) Üçüncü Taraf Çerezleri;  bu Çerezler ziyaret ettiğiniz Platform’larımız tarafından değil reklam veren veya analitik sistem gerçekleştirilen üçüncü taraflar tarafından cihazınıza yerleştirilen Çerezler’dir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Çerezler ve Kullanılma Amaçları

1) Zorunlu Çerezler:  zorunlu Çerezler internet sitemizin ana fonksiyonlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli Çerezler olup, güvenlik, ağ yönetimi ve internet sitemize erişimi sağlayan Çerezlerdir. Zorunlu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.

2) İşlevsel/Tercih Çerezleri;  işlevsellik Çerezler’i olarak da bilinin tercih Çerezler’i internet sitesinin kullanılan dil veya tercih edilen bölge veya otomatik olarak girişi sağlayan kullanıcı adı ve şifre gibi geçmişteki tercihlerinizin hatırlanmasını sağlayan Çerezler’dir. Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır.

3) Performans/Analitik Çerezleri; Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.

4) Reklam/Pazarlama Çerezleri;  Bu Çerezler kullanıcıların online davranışlarını takip ederek kişiselleştirilmiş reklamlar sunulmasını sağlayan Çerezler’dir. Bu Çerezler, topladığı bu bilgileri diğer reklam veren üçüncü parti kişilerle de paylaşılabilecektir. Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

Platform’larımız Kullanılan Çerezler

Zorunlu Çerezler

Belli Çerezler’in kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

Çerez AdıKaynağıAmacıKullanım Süresi
PHPSESSIDTOSHIBA-TV
KULLANICI GİRİŞ ETKİNLİKLERİNİ SAKLAR1 yıl
COOKIEPREFTOSHIBA-TV
KULLANICI ÇEREZ TERCİHLERİNİ SAKLAR1 yıl

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu Çerezler sizlerin site ve uygulama üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

Çerez AdıKaynağıAmacıKullanım Süresi
_gaGoogleKullanıcıları ayırt etmeye dönük analizlerde kullanılır.2 yıl
_gidGoogleKullanıcıları ayırt etmeye dönük analizlerde kullanılır.1 gün

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu Çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu Çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Çerez AdıKaynağıAmacıKullanım Süresi
_gaGoogleKullanıcıları ayırt etmek amacıyla kullanılır.2 yıl
_gidGoogleKullanıcıları ayırt etmek amacıyla kullanılır.24 saat
_gatGoogleİstem hızını sınırlandırmak amacıyla kullanılır. Google Tag Manager üzerinden Google Analytics’in devreye sokulması halinde, bu çerezin adı _dc_gtm_ olacaktır.1 dakika
AMP_TOKENGoogleAMP kullanıcı kimlik hizmetinden bir kullanıcı kimliğinin alınması amacıyla kullanılabilen bir simge içerir. İptal, inflight isteği veya AMP kullanıcı kimlik hizmetinden bir kullanıcı kimliğinin alınamaması hatası gibi başka olası değerler de mevcuttur.30 saniye ile 1 yıl arası
_gac_GoogleKullanıcı için kampanya ile ilgili bilgiler içerir. Google Analytics ve Google Ads hesaplarınızı bağladıysanız, iptal etmediğiniz sürece, Google Ads internet sitesi dönüştürme etiketleri tarafından bu çerez okunacaktır. Ayrıntılı Bilgi.90 gün
__utmaGoogleKullanıcılar ve oturumların ayırt edilmesi amacıyla kullanılır. Çerez, javascript kitaplığı yürütüldüğünde ve herhangi bir existing __utma çerezi mevcut olmadığında oluşturulur. Google Analytics’e her veri gönderildiğinde bu çerez de güncellenir.2 yıl
__utmtGoogleİstem hızını sınırlandırmak amacıyla kullanılır.10 dakika
__utmbGoogleYeni oturumları/ziyaretleri belirlemek amacıyla kullanılır. Çerez, javascript kitaplığı yürütüldüğünde ve herhangi bir existing __utmb çerezi mevcut olmadığında oluşturulur. Google Analytics’e her veri gönderildiğinde bu çerez de güncellenir.30 dakika
__utmcGooglega.js bünyesinde kullanılmaz. urchin.js ile birlikte çalışabilirliğin sağlanması için düzenlenir. Bu çerez, kullanıcının yeni bir oturum/ziyaret düzenleyip düzenlemediğini belirlemek üzere __utmb çereziyle birlikte çalıştırılır.Tarayıcı oturumu sonuna kadar
__utmzGoogleKullanıcının siteye nasıl eriştiğini görmek üzere trafik kaynağını veya kampanya bilgisini depolar. Çerez, javascript kitaplığı yürütüldüğünde oluşturulur ve Google Analytics’e her veri gönderildiğinde güncellenir.6 ay
__utmvGoogleZiyaretçi düzeyinde düzenlenebilir değişken verilerin depolanması amacıyla kullanılır. Çerez, geliştirici tarafından, ziyaretçi düzeyinde düzenlenebilir bir değişken için _setCustomVar yöntemi kullanıldığında oluşturulur. Bu çerez, aynı zamanda, artık kullanılmayan _setVar yönteminde de kullanılmıştır. Çerez, Google Analytics’e her veri gönderildiğinde güncellenir.2 yıl
__utmxGoogleKullanıcının bir denemede yer alıp almadığını belirlemek amacıyla kullanılır.18 ay
__utmxxGoogleBir kullanıcının yer aldığı denemelerin bitiş süresini belirlemek amacıyla kullanılır.18 ay
_gaexpGoogleKullanıcının bir denemede yer alıp almadığını ve kullanıcının yer aldığı denemelerin bitiş süresini belirlemek amacıyla kullanılır.90 gün
_opt_awcidGoogleGoogle Ads kullanıcı kimlikleri ile eşleştirilmiş kampanyalar için kullanılır.24 saat
_opt_awmidGoogleGoogle Ads kampanya kimlikleri ile eşleştirilmiş kampanyalar için kullanılır.24 saat
_opt_awgidGoogleGoogle Ads grup kimlikleri ile eşleştirilmiş kampanyalar için kullanılır.24 saat
_opt_awkidGoogleGoogle Ads kriter kimlikleri ile eşleştirilmiş kampanyalar için kullanılır.24 saat
_opt_utmcGoogleSon utm_campaign sorgu parametresini depolar.24 saat
_cf_bmZENDESKBu Cloudflare çerezi, botlar ile ilgili kriterleri karşılayan gelen trafiğin yönetilmesine yardım eder. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz Cloudflare kuruluşu, bazı çerezleri için Cloudflare internet sitesinin şu bölümünde bilgi temin etmektedir: Understanding the Cloudflare Cookies30 dakika
_cfruidZENDESKAynı kullanıcı IP adresinde birden fazla kullanıcının gizlendiği durumlarda kullanılan bir Cloudflare çerezidir. Kullanıcılardan birinin hız sınır eşiğini aşması halinde tüm kullanıcıların hız sınırlamasına maruz kalmasını engellemek üzere, her bir kullanıcıya ayrı bir çerez atanır.Oturum süresince
_cfduidZENDESKGüvenlik kısıtlamaları için kullanılan bir Cloudflare çerezidir.30 gün
_zendesk_shared_sessionZENDESKKimlik doğrulama çerezidir – anonimleştirecek şekilde ayarlanmıştır.8 saat
_zendesk_authenticatedZENDESKBir kullanıcı, en güncel içeriği görme doğrulanmasından geçtiğinde oluşturulan bir işaretleme bayrağıdır.Oturum süresince
_gatZENDESKGoogle Analytics (Kılavuz Ayarları’nda devreye alındığında), abonelerine, yardım merkezlerinin kullanımına ilişkin bilgi edinme olanağı tanımaktadır. Bu Google Analytics çerezlerini devreye almak veya devreden çıkarmak için bkz.:Enabling Google Analytics for your Help Center1 dakika
_gidZENDESKGoogle Analytics (Kılavuz Ayarları’nda devreye alındığında), abonelerine, yardım merkezlerinin kullanımına ilişkin bilgi edinme olanağı tanımaktadır.1 gün
_gaZENDESKGoogle Analytics (Kılavuz Ayarları’nda devreye alındığında), abonelerine, yardım merkezlerinin kullanımına ilişkin bilgi edinme olanağı tanımaktadır.2 yıl
hc:{user_identifier}:recently_ visited_articlesZENDESK[YEREL DEPOLAMA] Bir nihai kullanıcının, destek almak üzere kullanmaya çalıştığı kaynakların, aboneler tarafından anlaşılmasına yardın eder. BU nesne, yardım merkezinde son dönemde okunan makaleleri takip eder.
 Bu çerez, Zendesk abonelerine, nihai kullanıcıların son dönemde okuduğu makaleleri belirleme olanağını tanır. Abone tarafından yalnızca kullanıcı desteği sunmak amacıyla kullanılması halinde, Zorunlu Çerez olarak tanımlanabilir.
Oturum süresince
articleVotesZENDESKAnonim oylar (Yerel depolama veya mevcut değilse oturum çerezlerine)Oturum boyunca
_help_center_sessionZENDESKYardım Merkezi ürünü için tekil oturum şifresini depolar.Oturum süresince
ob-{public-api-key}ZENDESKjs snippet bağlantısı sağlar.3 yıl
_zendesk_nps_sessionZENDESKBir NPS anketine yanıt verildikten sonraki karşılama sayfası için tekil bir oturum şifresi depolar (devreye alındıysa).Oturum boyunca
.appUserIdZENDESKMevcut oturum için aplikasyon kullanıcı kimliğini depolar. Sunshine Conversations Web Messenger, nihai kullanıcı tarafından bir widget başlatılana kadar herhangi bir çerez yerleştirmez. Üçüncü taraf çerez çözümleri kullanarak bu çerezleri yönetebilirsiniz.Oturum süresince
.clientIdZENDESKSDK durumunu için tekil kimlik belirleyicidir.Oturum süresince
.sessionTokenZENDESKAnonim bir kullanıcı adına yapıla istemlerin kimlik doğrulaması için kullanılan oturum simgesidir. Oturum simgeleri, bir kullanıcı kimliği ile bağlantılandırılır (bkz. kullanıcı kimliği).Oturum süresince
lsidZENDESK(Stripe üzerinden)Oturum süresince
ab_disable_remember_meZENDESK(Stripe üzerinden)Oturum süresince
cidZENDESK(Stripe üzerinden) Hizmet iyileştirme için kullanılan Stripe analytics "kullanıcı kimliği"dir.Oturum süresince
checkout-test-session / checkout-live-sessionZENDESK(Stripe üzerinden) Legacy Checkout Beni Hatırla işlevini çalıştırmak için kullanılır.1 yıl
ZD-zE_oauthZENDESKKullanıcı kimliği doğrulandığında, doğrulama simgesini depolar. Web Widget, çerez onayı için önceden hazırlanmış API işlevi sunar. Bkz.:Web Widget Cookie Permission in Developer Center 
Bu çerezler, harici çerez bot işlevlerini de destekler.
2 saat
ZD-settingsZENDESKArka uca istem göndermeye devam etmememiz için komut tablosunu depolar.Oturum süresince
ZD-suidZENDESKSunshine için oturum kimliği (Sunshine işlevi kullanılıyorsa).20 dakika
ZD-buidZENDESKSunshine için kullanılmak üzere aygıt kimliğini alır (Sunshine işlevi kullanılıyorsa).Oturum süresince
ZD-storeZENDESKNihai kullanıcı yeni bir internet sayfasına gittiğinde, Web Widget’ın tutarlı bir şekilde sunulabilmesini sağlar.Oturum süresince
__zlcmidZENDESKChat widget kimlik doğrulaması için ziyaretçinin aygıt kimliğini depolar.
 Chat Widget, standart dışı çerez onay yönetimi sunmaktadır. Bkz.: Enabling cookie consent for the Chat widget & Web SDK 
 Bu chat çerezleri, harici çerez bot işlevlerini de destekler.
1 yıl
__zlcprivacyZENDESKZiyaretçinin CookieLaw kararını depolar.1 yıl
__zlcstoreZENDESK[Yerel Depolama] Ziyaretçinin hesap ayarlarını yerel olarak depolar.Oturum süresince
zte2095ZENDESKChat Widget’ın bulunduğu alanı/alanı belirlemek amacıyla kullanılır.Oturum süresince
AWSALBZENDESKPerformansı ve stabiliteyi iyileştirmek üzere, kullanıcı oturumunun aynı AWS durumunda kalmasını sağlar.Oturum boyunca
AWSALBCORSZENDESKPerformansı ve stabiliteyi iyileştirmek üzere, kullanıcı oturumunun aynı AWS durumunda kalmasını sağlar.Oturum boyunca
JARZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Bu Google reCAPTCHA çerezleri (JAR-SSID), giriş yapıldıysa yalnızca yardım merkezi sayfalarında kullanılır ve devreye alındıysa, sunum etiketlerine göre çalışır. Etiket sunmaya dönük reCAPTCHA, istenirse yardım merkezi ayarlarında devre dışı bırakılabilir.30 gün
APISIDZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.2 yıl
CONSENTZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.2 yıl
DVZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.Oturum boyunca
HSIDZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.2 yıl
NIDZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.6 ay
SAPISIDZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.2 yıl
SIDZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.2 yıl
SIDCCZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.3 ay
SSIDZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.2 yıl
_gaGoogleKullanıcıları ayırt etmek amacıyla kullanılan Analytics aracıdır.2 yıl
_gidGoogleKullanıcıları ayırt etmek amacıyla kullanılan Analytics aracıdır.1 gün

Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için Çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için Çerezler kullanılabilmektedir.

Çerez AdıKaynağıAmacıKullanım Süresi
_gaGoogleKullanıcıları ayırt etmek amacıyla kullanılır.2 yıl
_gidGoogleKullanıcıları ayırt etmek amacıyla kullanılır.24 saat
_gatGoogleİstem hızını sınırlandırmak amacıyla kullanılır. Google Tag Manager üzerinden Google Analytics’in devreye sokulması halinde, bu çerezin adı _dc_gtm_ olacaktır.1 dakika
AMP_TOKENGoogleAMP kullanıcı kimlik hizmetinden bir kullanıcı kimliğinin alınması amacıyla kullanılabilen bir simge içerir. İptal, inflight isteği veya AMP kullanıcı kimlik hizmetinden bir kullanıcı kimliğinin alınamaması hatası gibi başka olası değerler de mevcuttur.30 saniye ile 1 yıl arası
_gac_GoogleKullanıcı için kampanya ile ilgili bilgiler içerir. Google Analytics ve Google Ads hesaplarınızı bağladıysanız, iptal etmediğiniz sürece, Google Ads internet sitesi dönüştürme etiketleri tarafından bu çerez okunacaktır. Ayrıntılı Bilgi.90 gün
__utmaGoogleKullanıcılar ve oturumların ayırt edilmesi amacıyla kullanılır. Çerez, javascript kitaplığı yürütüldüğünde ve herhangi bir existing __utma çerezi mevcut olmadığında oluşturulur. Google Analytics’e her veri gönderildiğinde bu çerez de güncellenir.2 yıl
__utmtGoogleİstem hızını sınırlandırmak amacıyla kullanılır.10 dakika
__utmbGoogleYeni oturumları/ziyaretleri belirlemek amacıyla kullanılır. Çerez, javascript kitaplığı yürütüldüğünde ve herhangi bir existing __utmb çerezi mevcut olmadığında oluşturulur. Google Analytics’e her veri gönderildiğinde bu çerez de güncellenir.30 dakika
__utmcGooglega.js bünyesinde kullanılmaz. urchin.js ile birlikte çalışabilirliğin sağlanması için düzenlenir. Bu çerez, kullanıcının yeni bir oturum/ziyaret düzenleyip düzenlemediğini belirlemek üzere __utmb çereziyle birlikte çalıştırılır.Tarayıcı oturumu sonuna kadar
__utmzGoogleKullanıcının siteye nasıl eriştiğini görmek üzere trafik kaynağını veya kampanya bilgisini depolar. Çerez, javascript kitaplığı yürütüldüğünde oluşturulur ve Google Analytics’e her veri gönderildiğinde güncellenir.6 ay
__utmvGoogleZiyaretçi düzeyinde düzenlenebilir değişken verilerin depolanması amacıyla kullanılır. Çerez, geliştirici tarafından, ziyaretçi düzeyinde düzenlenebilir bir değişken için _setCustomVar yöntemi kullanıldığında oluşturulur. Bu çerez, aynı zamanda, artık kullanılmayan _setVar yönteminde de kullanılmıştır. Çerez, Google Analytics’e her veri gönderildiğinde güncellenir.2 yıl
__utmxGoogleKullanıcının bir denemede yer alıp almadığını belirlemek amacıyla kullanılır.18 ay
__utmxxGoogleBir kullanıcının yer aldığı denemelerin bitiş süresini belirlemek amacıyla kullanılır.18 ay
_gaexpGoogleKullanıcının bir denemede yer alıp almadığını ve kullanıcının yer aldığı denemelerin bitiş süresini belirlemek amacıyla kullanılır.90 gün
_opt_awcidGoogleGoogle Ads kullanıcı kimlikleri ile eşleştirilmiş kampanyalar için kullanılır.24 saat
_opt_awmidGoogleGoogle Ads kampanya kimlikleri ile eşleştirilmiş kampanyalar için kullanılır.24 saat
_opt_awgidGoogleGoogle Ads grup kimlikleri ile eşleştirilmiş kampanyalar için kullanılır.24 saat
_opt_awkidGoogleGoogle Ads kriter kimlikleri ile eşleştirilmiş kampanyalar için kullanılır.24 saat
_opt_utmcGoogleSon utm_campaign sorgu parametresini depolar.24 saat
_cf_bmZENDESKBu Cloudflare çerezi, botlar ile ilgili kriterleri karşılayan gelen trafiğin yönetilmesine yardım eder. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz Cloudflare kuruluşu, bazı çerezleri için Cloudflare internet sitesinin şu bölümünde bilgi temin etmektedir: Understanding the Cloudflare Cookies30 dakika
_cfruidZENDESKAynı kullanıcı IP adresinde birden fazla kullanıcının gizlendiği durumlarda kullanılan bir Cloudflare çerezidir. Kullanıcılardan birinin hız sınır eşiğini aşması halinde tüm kullanıcıların hız sınırlamasına maruz kalmasını engellemek üzere, her bir kullanıcıya ayrı bir çerez atanır.Oturum süresince
_cfduidZENDESKGüvenlik kısıtlamaları için kullanılan bir Cloudflare çerezidir.30 gün
_zendesk_shared_sessionZENDESKKimlik doğrulama çerezidir – anonimleştirecek şekilde ayarlanmıştır.8 saat
_zendesk_authenticatedZENDESKBir kullanıcı, en güncel içeriği görme doğrulanmasından geçtiğinde oluşturulan bir işaretleme bayrağıdır.Oturum süresince
_gatZENDESKGoogle Analytics (Kılavuz Ayarları’nda devreye alındığında), abonelerine, yardım merkezlerinin kullanımına ilişkin bilgi edinme olanağı tanımaktadır. Bu Google Analytics çerezlerini devreye almak veya devreden çıkarmak için bkz.:Enabling Google Analytics for your Help Center1 dakika
_gidZENDESKGoogle Analytics (Kılavuz Ayarları’nda devreye alındığında), abonelerine, yardım merkezlerinin kullanımına ilişkin bilgi edinme olanağı tanımaktadır.1 gün
_gaZENDESKGoogle Analytics (Kılavuz Ayarları’nda devreye alındığında), abonelerine, yardım merkezlerinin kullanımına ilişkin bilgi edinme olanağı tanımaktadır.2 yıl
hc:{user_identifier}:recently_ visited_articlesZENDESK[YEREL DEPOLAMA] Bir nihai kullanıcının, destek almak üzere kullanmaya çalıştığı kaynakların, aboneler tarafından anlaşılmasına yardın eder. BU nesne, yardım merkezinde son dönemde okunan makaleleri takip eder.
 Bu çerez, Zendesk abonelerine, nihai kullanıcıların son dönemde okuduğu makaleleri belirleme olanağını tanır. Abone tarafından yalnızca kullanıcı desteği sunmak amacıyla kullanılması halinde, Zorunlu Çerez olarak tanımlanabilir.
Oturum süresince
articleVotesZENDESKAnonim oylar (Yerel depolama veya mevcut değilse oturum çerezlerine)Oturum boyunca
_help_center_sessionZENDESKYardım Merkezi ürünü için tekil oturum şifresini depolar.Oturum süresince
ob-{public-api-key}ZENDESKjs snippet bağlantısı sağlar.3 yıl
_zendesk_nps_sessionZENDESKBir NPS anketine yanıt verildikten sonraki karşılama sayfası için tekil bir oturum şifresi depolar (devreye alındıysa).Oturum boyunca
.appUserIdZENDESKMevcut oturum için aplikasyon kullanıcı kimliğini depolar. Sunshine Conversations Web Messenger, nihai kullanıcı tarafından bir widget başlatılana kadar herhangi bir çerez yerleştirmez. Üçüncü taraf çerez çözümleri kullanarak bu çerezleri yönetebilirsiniz.Oturum süresince
.clientIdZENDESKSDK durumunu için tekil kimlik belirleyicidir.Oturum süresince
.sessionTokenZENDESKAnonim bir kullanıcı adına yapıla istemlerin kimlik doğrulaması için kullanılan oturum simgesidir. Oturum simgeleri, bir kullanıcı kimliği ile bağlantılandırılır (bkz. kullanıcı kimliği).Oturum süresince
lsidZENDESK(Stripe üzerinden)Oturum süresince
ab_disable_remember_meZENDESK(Stripe üzerinden)Oturum süresince
cidZENDESK(Stripe üzerinden) Hizmet iyileştirme için kullanılan Stripe analytics "kullanıcı kimliği"dir.Oturum süresince
checkout-test-session / checkout-live-sessionZENDESK(Stripe üzerinden) Legacy Checkout Beni Hatırla işlevini çalıştırmak için kullanılır.1 yıl
ZD-zE_oauthZENDESKKullanıcı kimliği doğrulandığında, doğrulama simgesini depolar. Web Widget, çerez onayı için önceden hazırlanmış API işlevi sunar. Bkz.:Web Widget Cookie Permission in Developer Center 
Bu çerezler, harici çerez bot işlevlerini de destekler.
2 saat
ZD-settingsZENDESKArka uca istem göndermeye devam etmememiz için komut tablosunu depolar.Oturum süresince
ZD-suidZENDESKSunshine için oturum kimliği (Sunshine işlevi kullanılıyorsa).20 dakika
ZD-buidZENDESKSunshine için kullanılmak üzere aygıt kimliğini alır (Sunshine işlevi kullanılıyorsa).Oturum süresince
ZD-storeZENDESKNihai kullanıcı yeni bir internet sayfasına gittiğinde, Web Widget’ın tutarlı bir şekilde sunulabilmesini sağlar.Oturum süresince
__zlcmidZENDESKChat widget kimlik doğrulaması için ziyaretçinin aygıt kimliğini depolar.
 Chat Widget, standart dışı çerez onay yönetimi sunmaktadır. Bkz.: Enabling cookie consent for the Chat widget & Web SDK 
 Bu chat çerezleri, harici çerez bot işlevlerini de destekler.
1 yıl
__zlcprivacyZENDESKZiyaretçinin CookieLaw kararını depolar.1 yıl
__zlcstoreZENDESK[Yerel Depolama] Ziyaretçinin hesap ayarlarını yerel olarak depolar.Oturum süresince
zte2095ZENDESKChat Widget’ın bulunduğu alanı/alanı belirlemek amacıyla kullanılır.Oturum süresince
AWSALBZENDESKPerformansı ve stabiliteyi iyileştirmek üzere, kullanıcı oturumunun aynı AWS durumunda kalmasını sağlar.Oturum boyunca
AWSALBCORSZENDESKPerformansı ve stabiliteyi iyileştirmek üzere, kullanıcı oturumunun aynı AWS durumunda kalmasını sağlar.Oturum boyunca
JARZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Bu Google reCAPTCHA çerezleri (JAR-SSID), giriş yapıldıysa yalnızca yardım merkezi sayfalarında kullanılır ve devreye alındıysa, sunum etiketlerine göre çalışır. Etiket sunmaya dönük reCAPTCHA, istenirse yardım merkezi ayarlarında devre dışı bırakılabilir.30 gün
APISIDZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.2 yıl
CONSENTZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.2 yıl
DVZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.Oturum boyunca
HSIDZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.2 yıl
NIDZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.6 ay
SAPISIDZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.2 yıl
SIDZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.2 yıl
SIDCCZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.3 ay
SSIDZENDESKİnsan kullanıcıların Zendesk özelliklerine kolay erişmesini, bot eylemlerinin ise engellenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.2 yıl
_gaGoogleKullanıcıları ayırt etmek amacıyla kullanılan Analytics aracıdır.2 yıl
_gidGoogleKullanıcıları ayırt etmek amacıyla kullanılan Analytics aracıdır.1 gün

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı Çerezler’in kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 •Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek Çerezler’e ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezler’e ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezler’in kullanılmasını engelleme, Çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezler’i devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
 •Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezler’e ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 •Google Analytics tarafından yönetilen Çerezler’i kapatmak için tıklayınız 
 •Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için  tıklayınız. 
 •Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices. üzerinden yönetilebilir.  
 •Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 •Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttps://security.opera.com/
Safari:https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, yazılı bir şekilde Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa Türkiye adresine yazılı olarak ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile vesteltrade@vestel.com.tr adresine iletilmesi halinde en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Son güncelleme tarihi: 13.04.2022

İş ortağı feragatnamesi: Google, Google Play, YouTube, Android TV ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.

To The Top