HÅNDTERING AV KJEMIKALIER

Reach

Den europeiske union (EU) Kjemikalieforskriften, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – Registrering, evaluering, autorisering og begrensning av kjemikalier), trådte i kraft 1. juni 2007.

Vestel vil møte alle REACH-krav og er forpliktet til å gi kundene informasjon om tilstedeværelse av kjemiske stoffer i produktene våre i henhold til REACH-forskriften.

Basert på Toshibas forpliktelse til å prioritere miljøet som en prioritet i alle våre forretningsaktiviteter for å beskytte folks sikkerhet og helse, samt verdens naturressurser, støtter Vestel det overordnede målet til REACH og er forpliktet til å overholde og oppfylle alle juridiske forpliktelser.

Ansvarsfraskrivelse for partnere: Google, Google Play, YouTube, Android TV og andre merker er varemerker for Google LLC. Google Assistant er ikke tilgjengelig på visse språk og land.

To The Top