Håndtering av kjemikalier

Rekkevidde

Den europeiske unions (EU) kjemikalieforordning, REACH (registrering, evaluering, autorisering og restriksjon av kjemikalier), trådte i kraft 1. juni 2007.

Vestel vil oppfylle alle REACH-krav, og vi er forpliktet til å gi våre kunder informasjon om de kjemiske stoffene i produktene våre i henhold til REACH-forskriften.

Ansvarsfraskrivelse for partnere: Google, Google Play, YouTube, Android TV og andre merker er varemerker for Google LLC. Google Assistant er ikke tilgjengelig på visse språk og land.

To The Top