Toshiba ograničeno jamstvo

Opseg jamstva

a.Jamstvo za televizore

Toshiba ograničeno jamstvo odnosi se na sve „televizore“ prodane od 01.01.2017. Tvrtka Toshiba jamči za sve Toshiba televizore („televizori) koji su po prvi put prodani krajnjem korisniku kako proizvodi ne sadrže kvarne dijelove te kako nema grešaka u izradi ako se proizvodi normalno koriste za vrijeme jamstvenog razdoblja koji, općenito, iznosi dvadeset i četiri (24) mjeseca (jamstveno razdoblje) pod uvjetom da se svi zahtjevi za jamstvom prema ovom ograničenom jamstvu moraju podnijeti unutar jamstvenog razdoblja. Jamstveno razdoblje započinje datumom prve kupovine. Vaš originalni račun (potvrda o kupovini) pokazuje datum kupovine, broj modela i serijski broj televizora te predstavlja vaš dokaz datuma kupovine.

Ovo jamstvo vrijedi samo u državama koje obuhvaća ovo ograničenu jamstvo za proizvod, npr. svaka država u kojoj tvrtka Toshiba ili njezin ovlašteni zastupnik nudi usluge servisa za vrijeme trajanja jamstvenog razdoblja u skladu s uvjetima i odredbama ovog jamstva. Na kraju ove knjižice nalazi se popis država obuhvaćenih ovim jamstvom.

Ovo jamstvo pokriva troškove servisiranih dijelova i rada potrebnog za popravak i ponovno osposobljavanja za rad televizora. Tvrtka Toshiba će, po svom nahođenju, popraviti ili zamijeniti svaki neispravni televizora ili njegov dio obuhvaćen ovim jamstvom novim ili tvornički obnovljenim dijelovima ili televizorom koji po svojim karakteristikama jednak novom proizvodu. Televizor ili  dio koji se popravlja ili zamjenjuje u skladu s ovim ograničenim jamstvom bit će obuhvaćen jamstvom za ostatak izvornog jamstvenog razdoblja koji se odnosi na televizor ili njegov dio. Svi dijelovi i televizori zamijenjeni u skladu s ovim jamstvom postaju vlasništvo tvrtke Toshiba. Izričito se odbacuju svi ostali zahtjevi upućeni tvrtki Toshiba.

Ovo ograničeno jamstvo je komercijalno jamstvo i ne utječe na vaša zakonska prava prema kojima imate dodatna prava kao potrošač.

b.Dijelovi koje može zamijeniti korisnik

Tvrtka Toshiba može dostaviti dijelove krajnjem korisniku koje će korisnik sam zamijeniti, poput stalaka za televizore ili daljinskog upravljača. Kada krajnji korisnik zaprimi takav zamjenski dio originalni dio postaje vlasništvo tvrtke Toshiba. Ako tvrtka Toshiba to zatraži tada korisnik treba originalni dio vratiti tvrtki Toshiba, a tvrtka Toshiba će pokriti troškove povrata. U slučaju da se originalni dio ne vrati tvrtki Toshiba u roku od petnaest (15) radnih dana nakon što je krajnji korisnik primio upute za dostavu tada će krajnji korisnik trebati nadoknaditi maloprodajnu vrijednost zamjenskog dijela.

Jamstveno izuzeće i odricanje od odgovornosti

Ograničeno jamstvo koje se odnosi na televizor podliježe sljedećim izuzećima i ograničenjima:

a.Izuzeća

Ograničeno jamstvo se ne odnosi na:

 1. Televizore koje nije proizvela ili nisu proizvedeni za tvrtku Toshiba ili koji su prodani krajnjem korisniku u državi koja nije obuhvaćena ovim
 2. Televizore koju su oštećeni ili pokvareni (a) kao rezultat uporabe televizora koja nije u skladu s normalnom upotrebnom i namjenom, uporabe televizora koja nije u skladu s korisničkim priručnikom ili drugi način neispravne uporabe, zlouporabe ili nemara; (b) uporabom dijelova koje nije proizvela ili prodala tvrtka Toshiba; (c) izmjenama televizora; (d) kao rezultat usluge drugih strana koje nisu tvrtka Toshiba ili ovlašteni servis tvrtke Toshiba; (e) zbog neispravnog prijevoza ili pakiranja prilikom povratka televizora tvrtki Toshiba ili prodajnom partneru ili ovlaštenom servisu tvrtke Toshiba ili (f) uslijed neispravne instalacije proizvoda trećih strana (npr. kartica za proširenje memorije).
 3. Svaki televizor ili njegov dio čije su oznake ili serijski brojevi izmijenjeni ili nečitki.
 4. Redovito održavanje, provjeru, trošenje potrošnih dijelova, daljinskog upravljača.
 5. Kozmetička oštećenja poput ogrebotina i udubljena, ogrebanog, izbjedjelog okvira ili okvira kojem je oštećena boja, poklopaca ili
 6. Komercijalnu ili profesionalnu uporabu
 7. Oštećenja nastala djelovanjem okoliša i/ili kvarovi nastali zbog dima, prašine, čađe ili drugih vanjskih
 8. Kvarove nastale djelovanjem više sile, grmljavine, vode, vatre, neispravnog napona, nedovoljne ventilacije.
 9. Neispravne piksele koji su u skladu sa specifikacijom ISO 9241-307 Klasa II
 10. Jamstvo će se smatrati nevažećim ako se proizvod ponovo proda

Ako se nije pridržavalo uputa za rukovanje i održavanje tvrtke Toshiba, ako su korišteni zamjenski dijelovi ili materijali koji ne odgovaraju originalnim specifikacijama, ili ako je popravke obavljalo nekvalificirano osoblje ili ako televizor pokazuje znakove neispravne uporabe, pretjerane uporabe, nemarnog rukovanja morat ćete dokazati kako kvar nije nastao kao posljedica neke od ovih situacija.

Ako se ovo ograničeno jamstvo ne odnosi na televizor zbog jednog od gore navedenih razloga tada tvrtka Toshiba i dalje može ponuditi popravak, ako to kupac zatraži. Molimo, upamtite kako u tom slučaju tvrtka Toshiba može naplatiti krajnjem korisniku trošak dijelova, rada i izdataka. Uz to, tvrtka Toshiba zadržava pravo naplatiti krajnjem korisniku izračun procjene troškova. Nadalje, tvrtka Toshiba može naplatiti trošak nastao provjerom televizora u slučajevima kada je oštećenje ili kvar, obuhvaćen ovim ograničenim jamstvom, nastao zbog navodnog nemara, a koji zapravo ne postoje.

Tvrtka Toshiba nije odgovorna za troškove transporta/dostave/osiguranja, uvozne carine, poreze, naknade za licencije te za druge troškove telefonske/faks komunikacije koji mogu nastati zbog kvara televizora.

b.  Odricanje od jamstva

Osim u slučaju izričitog jamstva i u mjeri dozvoljenoj zakonom tvrtka Toshiba, njezini ovlašteni prodavači ili servisi ne daju jamstvo ili garanciju za televizijske proizvode. Tvrtka Toshiba izričito isključuje svaku drugu odgovornost bilo izričitu ili implicirano u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom. Posebno, ali bez ograničenja uopćenosti isključenja, svi implicirani uvjeti, poput utrživosti, zadovoljavajuće kvalitete, prikladnosti za određenu namjenu i/ili nekršenja prava treće strane isključeni su bilo ugovorom ili prijestupom. Sva implicirana jamstva koja se mogu nametnuti po zakonu ograničena su vremenski prema uvjetima izričitog ograničenog jamstva dobivenog od tvrtke Toshiba u mjeri dozvoljenom važećim zakonom. U najvećoj mjeri dozvoljenoj važećim zakonom ni u kom slučaju tvrtka Toshiba ili njeni dobavljači neće biti odgovorni za (1) štetu ili gubitak ili netočnost dokumentacije, podataka ili prijenosnih medija za pohranu ili (2) bilo kakve štete (uključujući izravne ili neizravne štete, gubitak poslovnog profita, gubitak ušteđevine ili druge posebne, slučajne, kaznene ili posljedične štete bilo zbog kršenja jamstva, ugovora, izričite odgovornosti, prijestupa ili sl.) koji nastaju zbog ili kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe proizvoda i/ili priloženih pisanih materijala, čak ako su tvrtka Toshiba, njezini dobavljači, ovlašteni predstavnici tvrtke Toshiba, pružatelj usluga ili zastupnik upozoreni o mogućnosti takvih šteta ili bilo kojih zahtjeva trećih strana. Svaka odgovornost tvrtke Toshiba i njenih dobavljača koja nije isključena ograničit će se na kupovnu cijenu televizijskog proizvoda.

Korištenje jamstvenih usluga

Vaše Toshiba ograničeno jamstvo uključuje jamstvene usluge dostave i slanja. U nekim državama, mogu se osigurati i usluge preuzimanja i vraćanja proizvoda. za više informacija o lokalnim uslugama obuhvaćenim jamstvom kontaktirajte tvrtku Toshiba ili ovlaštenog zastupnika.

Jamstvene usluge podliježu sljedećim uvjetima i odredbama:

 1. Usluga popravka dostupna je za televizore kupljene i smještene unutar granica države u kojoj tvrtka Toshiba ili ovlašteni servis nudi jamstvene usluge prema uvjetima i odredbama navedenim u ovom ograničenom jamstvu. Zahtjevi poslani u skladu s ovim ograničenim jamstvom uzet će se u obzir samo ako su poslani unutar jamstvenog
 2. Molimo, pogledajte internetske stranice podrške tvrtke Toshiba i zatražite dodatnu pomoću i kontakt podatke za vašu državu.

www.toshiba-tv.com/support

 1. Prije izravnog kontaktiranja tvrtke Toshiba:
  • Provjerite je li televizor ispravno priključen na strujnu utičnicu i uključen;
  • Resetirajte televizor na izvorne postavke uklanjanjem pribora i vanjskih priključaka; isključite sve uređaja za daljinsku pohranu ili druge vanjske
  • U korisničkom priručniku potražite važne savjete o tome kako rukovati i rješavati probleme s televizorom, potražite najnovije informacije na internetskim stranicama podrške tvrtke Toshiba;
  • Zabilježite naziv televizora, broj modela, serijski broj, konfiguraciju hardvera i softvera te opis problema (npr. poruke o grešci koje se pojavljuju na zaslonu);
 2. Nazovite službu podrške tvrtke Toshiba u državi u kojoj se nalazite. Tvrtka Toshiba pokušat će riješiti probleme obuhvaćene jamstvom preko telefona i možda će trebati vašu pomoć prilikom obavljanja rutinskih dijagnostičkih postupaka u vezi s ovim pozivom. Ako služba podrške tvrtke Toshiba otkrije problem u funkcioniranju hardvera na televizoru dobit ćete identifikacijski broj i servisne upute na najprikladniji način (npr. faksom, e-poštom, glasom).
 3. Ako vaš televizor ima pravo na jamstvenu uslugu preuzimanja i povrata proizvoda tvrtka Toshiba organizirat će preuzimanje pokvarenog uređaja na vašoj lokaciji, popravit će ga i vratiti ga natrag na vašu lokaciju. Tvrtka Toshiba snosit će sve troškove popravka, logistike i osiguranja nastale u ovom
 4. U skladu s uvjetima jamstvene usluge dostave i slanja od vas će se tražiti da dostavite svoj Toshiba televizor u ovlašteni servis tvrtke Toshiba kako bi se popravio u skladu s jamstvom te ga trebate preuzeti nakon otklanjanja kvara. Trebate unaprijed platiti troškove otpreme, poreze i carine povezane s transportom televizora do/od ovlaštenog servisa tvrtke Uz to, vi ste odgovorni za osiguranje televizora prilikom dostave i preuzimanja jer niti tvrtka Toshiba niti tvrtka koja nudi jamstvene usluge u ime tvrtke Toshiba nisu dogovorne za oštećenje ili gubitak u transportu.
 5. Osigurajte ispravno pakiranje uređaja prilikom slanja ili preuzimanja od strane tvrtke Tvrtka Toshiba neće nadoknaditi troškove oštećenja nastala zbog neispravnog pakiranja za koje je zadužen krajnji korisnik. Originalne kartonske kutije su najprikladnija ambalaža i kupac ih treba koristiti. Toshiba nije odgovorna za osiguravanje kartonskih kutija.

Zemljopisni obuhvat

Dolje su navedene države koje su obuhvaćene Toshiba ograničenim jamstvom za vaš proizvod. Države obuhvaćene Toshiba ograničenim jamstvom:

Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Kontinentalna Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Irska, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Makedonija, Crna Gora, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turkey, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo(12 months warranty)

 

 

Vestel je zaštitni znak korisnika licencije tvrtke TVS REGZA Corporation za države navedene u dijelu

zemljopisna pokrivenost i davatelj gore navedenih jamstvenih uvjeta i odredbi. 

 

Vestel Holland B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce Salsy 2, 02-823 Warsaw/POLAND 

Izjava o odricanju odgovornosti partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV i drugi žigovi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Google asistent nije dostupan na određenim jezicima i zemljama.

To The Top