Upravljanje kemikalijama

Reach

Odredba o kemikalijama Europske unije (EU), REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - registriranje, ocjenjivanje, odobravanje i ograničavanje kemikalija) stupila je na snagu 1. srpnja 2007.

Vestel ispunjava sve REACH zahtjeve i svojim korisnicima nastoji osigurati sve informacije o prisustvu kemijskih tvari u našim proizvodima tvari prema REACH odredbi.

Na temelju nastojanja tvrtke Toshiba koja kao svoj prioritet u svim svojim poslovnim aktivnostima stavlja brigu za okoliš kako bi se zaštitila sigurnost ljudi i zdravlja kao i prirodni resursi koji postoje na svijetu, Vestel podržava sveukupni cilj odredbe REACH te se obvezuje uskladiti i ispuniti sve zakonske obveze.

Izjava o odricanju odgovornosti partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV i drugi žigovi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Google asistent nije dostupan na određenim jezicima i zemljama.

To The Top