Управління хімічними речовинами

Reach

Хімічні норми Європейського Союзу (ЄС) REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – Реєстрація, оцінка, дозвіл та обмеження хімічних речовин) набули чинності 1 червня 2007 року.

Vestel бере на себе зобов'язання дотримуватися всіх вимог REACH і надавати клієнтам інформацію про присутність у товарах компанії речовин відповідно до вимог Регламенту REACH.

На підставі зобов'язання компанії Toshiba ставити турботу про навколишнє середовище як пріоритет у всіх наших бізнесових заходах, щоб захистити безпеку та здоров'я людей, а також природні ресурси усього світу, Vestel підтримує загальну мету REACH і зобов'язується виконувати всі юридичні зобов'язання та відповідати всім вимогам.

Partner disclaimer: Google, Google Play, YouTube, Android TV and other marks are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.

To The Top