Toshiba begrænset garanti

Garantidækning

a. Garanti på TV-produkter

Toshiba begrænsede garanti er gældende for alle ”TV-produkter” solgt siden 01.01.2017. Toshiba garanterer enhvert Toshiba TV (”TV-produkter”), der først er solgt til en slutbruger til at være fri for fejl i komponenter og fabrikationsfejl ved normal brug i garantiperioden, der i almindelighed er fireogtyve (24) måneder (Garantiperiode), forudsat, at eventuelle krav fremsættes i henhold til denne begrænsede garanti inden for garantiperioden. Garantiperioden begynder på den oprindelige købsdato. Din oprindelige købsfaktura (kvittering), der viser købsdato, modelnummer og serienummer på dit TV-produkt, er dit bevis på købsdatoen.

Denne garanti gælder kun i de lande, der er omfattet af denne begrænsede garanti for dit produkt, dvs. alle lande, hvor Toshiba eller dennes autoriserede serviceleverandører tilbyder garantiservice underlagt vilkårene og betingelserne i denne garanti. Du vil finde en liste over dækkede lande i slutningen af denne brochure.

Denne garanti dækker udgifter til service-reservedele og arbejdskraft, der kræves for at reparere dine TV-produkter til fuld funktionsdygtig stand. Toshiba vil efter eget valg reparere eller udskifte defekte TV-produkter eller dele heraf omfattet af denne garanti med nye eller fabrikkens renoverede dele eller TV-produkter, der er lig med nye produkter i ydeevne. Et TV-produkt eller del, der er repareret eller udskiftet i henhold til denne begrænsede garanti, dækkes i resten af den oprindelige garantiperiode, der gælder for disse TV-produkter eller dele. Alle udskiftede dele og TV-produkter udskiftet under denne garanti bliver Toshibas ejendom. Yderligere krav mod Toshiba er udtrykkeligt udelukket.

Denne begrænsede garanti er en kommerciel garanti, og det påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder, som kan give yderligere rettigheder til rådighed for forbrugere.

b. Kunde-udskiftelige dele

Toshiba kan servicere kunde-udskiftelige dele såsom TV-stativ og fjernbetjening til slutbrugeren ved forsendelse. Ved slutbrugerens modtagelse af reservedelen, bliver den oprindelige del Toshibas ejendom. Hvis der anmodes om det af Toshiba, skal den oprindelige del returneres til Toshiba på Toshibas regning. I tilfælde af, at den oprindelige del ikke er modtaget af Toshiba inden for femten (15) arbejdsdage efter slutbrugerens modtagelse af forsendelsesinstruktioner, vil slutbrugeren blive opkrævet detailsalgsværdien af reservedelen.

Garantimæssige undtagelser og ansvarsfraskrivelse

Den begrænsede garanti med hensyn til dine TV-produkter er underlagt følgende undtagelser og begrænsninger:

a. Undtagelser

    Denne begrænsede garanti omfatter ikke:

1. Eventuelle TV-produkter, der ikke er fremstillet af eller for Toshiba, eller solgt til en slutbruger i et land, der ikke er omfattet af denne garanti.

2. Eventuelle TV-produkter, der er blevet beskadiget eller defekte (a) som følge af brugen til andre formål end dens normale tilsigtede anvendelse af TV-produkter, manglende evne til at bruge TV-produkter i overensstemmelse med brugervejledningen eller anden forkert brug, misbrug, eller uagtsomhed til TV-produkter; (B) ved anvendelse af dele, der ikke fremstilles eller sælges af Toshiba; (C) ved ændring af TV-produkter; (D) som følge af tjeneste af andre end Toshiba eller en Toshiba Authorized Service Provider; (E) af forkert transport eller emballage ved returnering af TV-produkter til Toshiba eller salgspartnere eller en Toshiba Authorized Service Provider; eller (f) ved forkert installation af tredjepartsprodukter (f.eks hukommelsesudvidelseskort).

3. Ethvert TV-produkt eller dele heraf, hvorfra etiketter eller serienumre er blevet ændret eller gjort ulæselige.

4. Regelmæssig vedligeholdelse, inspektion, fair slitage af sliddele, f.eks. fjernbetjening.

5. Kosmetiske skader såsom ridser og buler, ridset, udviskede eller misfarvede rammer, dæksler og plast.

6. Kommerciel eller professionel brug af TV-produkter.

7. Miljømæssige skader og/eller fejl som følge af røg, støv, kønrøg eller andre ydre påvirkninger.

8. Fejl, der skyldes force majeure som f.eks. belysning, vand, ild, forkert spænding, utilstrækkelig ventilation.

9. Pixelfejl, der er inden for specifikation af ISO 9241-307 Klasse II

10. Garantien vil blive gjort ugyldig, hvis produktet videresælges.

Hvis Toshibas betjening og vedligeholdelse ikke overholdes, reservedele eller materialer anvendes, som ikke svarer til de oprindelige specifikationer, eller indgreb udføres gennem ukvalificeret personale, eller hvis TV-produkter viser tegn på misbrug, overforbrug, uagtsom håndtering, bliver du nødt til at bevise, at den pågældende defekt ikke var forårsaget af en af disse omstændigheder.

Hvis TV-produkter ikke er berettiget til denne begrænsede garanti på grund af en af de ovennævnte grunde, kan Toshiba stadig tilbyde en reparation, hvis dette ønskes af kunden. Bemærk, at Toshiba i dette tilfælde kan opkræve betaling af slutbrugeren for reservedele, arbejdskraft og omkostninger. Endvidere forbeholder Toshiba ret til at opkræve betaling af slutbrugeren for udarbejdelsen af skønnede omkostninger. Desuden kan Toshiba opkræve betaling for omkostningerne til inspektion af TV-produkter i tilfælde, hvor en skade eller defekt under denne begrænsede garanti er blevet uagtsomt påstået, som faktisk ikke eksisterede.

Toshiba er ikke ansvarlig for eventuel transport/levering/forsikringsomkostninger, importafgifter, skatter, licensafgifter og eventuelle gebyrer fra telefon/fax kommunikation som følge af svigt af TV-produkter.

b. Fraskrivelse af garanti

Udover den udtrykkelige garanti der gives, og i det omfang hvori det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, giver Toshiba, dets autoriserede forhandlere og autoriserede serviceleverandører ikke nogen form for garanti på Deres TV produkter. Toshiba udelukker udtrykkeligt ethvert andet erstatningsansvar, uanset om det er direkte eller indirekte, til det fulde omfang tilladt af lovgivningen. Især, men uden begrænsning for almindelig udbredelse af undtagelsen, alle underforståede betingelser for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til bestemt formål og/eller ikke-krænkelse af tredjeparters rettigheder er udelukket hvorvidt det er i kontrakt eller skadegørende handling. Alle gældende garantier, der måtte blive pålagt af lovgivningen, er begrænset i varighed til betingelserne i den udtrykkelige garanti givet af Toshiba i det omfang det er tilladt af gældende lovgivning. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning er Toshiba eller dets leverandører ikke i noget tilfælde ansvarlige for

skader på eller tab af flytbare lagringsmedie eller (2) nogen som helst skader (herunder direkte eller indirekte skader, tab af fortjeneste, mistede besparelser eller andre specielle, tilfældige, eksemplariske eller følgeskader uanset om det er brud på

garanti, kontrakt, streng ansvarlighed, skadegørende handling eller i andre henseender) stammende fra eller resulterende i brugen af eller manglende evne til at bruge produkterne og/eller de vedlagte skriftlige materialer, også selvom Toshiba, dets leverandør, en autoriseret Toshiba repræsentant, -serviceudbyder eller -forhandler er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller ethvert erstatningskrav fra enhver tredjepart. Ethvert ansvar for Toshiba eller dets leverandører, der ikke er udelukket, begrænses til Tv-produkternes købspris.

Sådan opnås garanti

Dit Toshiba Servicebevis omfatter en Carry-in eller Send-in garantiservice. I nogle lande kan en Pick-up & Retur garantiservice også gives. For at finde ud af den lokale dækning, skal du kontakte Toshiba eller din autoriserede serviceleverandør.

Garantitjenesten vil være underlagt følgende vilkår og betingelser:

1. Reparationsservice er tilgængelig for TV-produkter købt og placeret i et land, hvor Toshiba eller dennes autoriserede serviceydere tilbyder garantiservice underlagt vilkårene og betingelserne i denne begrænsede garanti. Krav i henhold til denne begrænsede garanti vil kun blive indfriet, hvis det gøres inden for garantiperioden.

2. Kontroller venligst Toshibas hjemmesides support til yderligere hjælp og kontaktoplysninger i dit land.

www.toshiba-tv.com/support

3. Før du kontakter Toshiba direkte, skal du:

 

  • Tjekke om dit TV-produkt er tilsluttet en stikkontakt og tændes korrekt;
  • Nulstil TV-produkter til deres oprindelige konfiguration ved at fjerne tilbehør og eksterne forbindelser; tage alle eksterne
  • lagerenheder eller andre perifere enheder ud;
  • Se i brugervejledningen for vigtige tips om, hvordan du betjener og fejlfinder dine TV-produkter og kontroller de seneste oplysninger på supportwebstedet Toshiba;
  • Notér TV-Produkter, modelnummer, serienummer, hardware- og software-konfiguration og en beskrivelse af problemet (f.eks. fejlmeddelelser der vises på skærmen);

4. Ring til Toshiba Support Center i det land, hvor du befinder dig i. Toshiba vil forsøge at løse garantisager over telefonen og kan kræve din hjælp i at udføre rutinemæssige diagnostiske procedurer i forbindelse med denne indkaldelse. Skulle Toshibas supportcenter isolere hardwarefejl på dit TV-produkt, vil du blive forsynet med et identifikationsnummer og serviceanvisninger på den mest bekvemme måde (f.eks. fax, e-mail, voice).

5. Hvis dine TV-produkter er berettiget til afhentning og returnerings-garantiservice, vil Toshiba arrangere afhentning af den defekte enhed fra din placering, reparere den og returnere den tilbage til din placering. Toshiba vil pådrage sig alle reparationer, logistik og forsikringsomkostninger i denne proces.

6. I henhold til Carry-in eller Send-in garantiservice, vil du blive bedt om at levere dine Toshiba TV-produkter til en autoriseret Toshiba Serviceleverandør til garantireparation og arrangere for dens afhentning ved afslutningen af reparationen. Du skal forudbetale eventuelle forsendelsesomkostninger, skatter eller afgifter, der er forbundet med transport af TV-produkterne til og fra den autoriserede Toshiba serviceleverandør. Derudover er du ansvarlig for forsikring af TV-produkterne både ved levering og afhentning, da hverken Toshiba eller virksomheden, som tilbyder garantiservice på Toshibas vegne, har noget ansvar for skader eller tab i transit.

7. Sikre korrekt pakning af enheden, hvis du sender det eller i tilfælde af afhentning gennem Toshiba. Skader forårsaget af forkert indpakning af slutbrugeren vil ikke blive dækket af Toshiba. Originale papæsker er mest hensigtsmæssig indpakning og anvendes af kunden. Toshiba er ikke forpligtet til at levere papæsker.

Geografisk dækning

Nedenfor finder du en liste over de lande, der er omfattet af Toshibas begrænsede garanti for dine produkter.

Lande, der dækker Toshibas Begrænsede garanti:

Albanien, Østrig, Belgien, Bosnien & Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig uden oversøiske områder, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Irland, Kosovo, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Makedonien, Montenegro, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz,Tyrkiet, Ukraine, England(12 måneders garanti)

Vestel er et  varemærke på licens fra TVS REGZA Corporation i landene nævnt under  afsnittet Geografisk dækning, og garant til ovenstående vilkår og betingelser.

Vestel Holland B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce Salsy 2, 02-823 Warsaw/POLAND 

Partner ansvarsfraskrivelse: Google, Google Play, YouTube, Android TV og andre varemærker er varemærker tilhørende Google LLC. Google Assistant er ikke tilgængelig på bestemte sprog og lande.

To The Top