Forvaltning af kemikalier

Reach

Den Europæiske Union (EU) kemisk regulering, REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier), trådte i kraft den 1. juni 2007.

Toshiba vil opfylde alle REACH-krav og er forpligtet til at give vore kunder oplysninger om tilstedeværelsen i vores artikler af stoffer opført på kandidatlisten i henhold til REACH-forordningen.

Baseret på Toshibas forpligtelse til at bekymre sig om miljøet som en prioritet i alle vores forretningsaktiviteter for at beskytte menneskers sikkerhed og sundhed samt verdens naturressourcer, understøtter Vestel det overordnede mål om REACH og er forpligtet til at overholde og opfylde alle juridiske forpligtelser.

Partner ansvarsfraskrivelse: Google, Google Play, YouTube, Android TV og andre varemærker er varemærker tilhørende Google LLC. Google Assistant er ikke tilgængelig på bestemte sprog og lande.

To The Top