Toshiba rajoitettu takuu

Takuun kattavuus

a. TV-tuotteiden takuu

Toshiba rajoitettu takuu koskee kaikkia, 01.01.2017 lähtien myytyjä “TV-tuotteita”. Toshiba antaa Toshiba-merkkisen TV:n (“TV-tuote”) ensimmäiselle kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden takuun (takuuaika), jonka mukaan laitteen osissa ja työssä ei ole vikaa normaalissa käytössä, olettaen, että takuuvaatimukset on toimitettava tämän takuun aikana. Takuuaika alkaa ostopäivästä lukien. Alkuperäinen ostolasku tai kuitti, jossa näkyy TV-tuotteen ostopäivä, mallinumero ja sarjanumero, toimii ostotodisteena.

Takuu on voimassa vain maissa, jotka kuuluvat tämän rajoitetun takuun piiriin, ts. joissa Toshiballa on toimipiste tai valtuutettu huoltokorjaamo, joka tarjoaa takuukorjaukset tämän takuun ehtojen ja sääntöjen mukaan. Maaluettelo on tämän esitteen lopussa.

Takuu kattaa tarvittavien varaosien ja työn hinnan, jotta TV-tuote saadaan toimintakuntoon. Toshiba voi oman harkintansa mukaan korjata vialliset osat tai vaihtaa ne uusiin tai tehtaalla kunnostettuihin osiin, jotka vastaavat suorituskyvyltään uusia osia. Jos TV-tuote tai sen osa korjataan tai vaihdetaan tämän takuun perusteella, takuun voimassaolo jatkuu alkuperäisen takuun päättymiseen saakka. Kaikki tämän takuun puitteissa korvatut TV-tuotteen osat ovat jatkossa Toshiban omaisuutta. Lisävaatimukset Toshibaa kohti on nimenomaisesti suljettu pois. Tämä rajoitettu takuu on kaupallinen takuu eikä rajoita lainsäädännön käyttäjille antamia oikeuksia.

b. Asiakkaan vaihdettavissa olevat osat

Toshiba voi huoltaa Asiakkaan vaihdettavissa olevat osat, kuten TV-jalustat tai kaukosäätimen loppukäyttäjällä lähettämällä sen. Kun loppukäyttäjä vastaanottaa vaihto-osan, tulee alkuperäisestä osasta Toshiban omaisuutta. Toshiban pyynnöstä, alkuperäinen osa on palautettava Toshiballe Toshiban pyynnöstä. Jos Toshiba ei vastaanota alkuperäistä osaa viidentoista (15) päivän kuluessa siitä, kun loppukäyttäjä on vastaanottanut toimitusohjeet, veloitetaan loppukäyttäjää vaihto-osan tukkumyyntiarvo.

Takuun rajoitukset ja vastuunpoisto

TV-tuotteen takuussa on seuraavat rajoitukset:

a. Rajoitukset

    Tämä rajoitettu takuu ei kata:

1. Muita kuin Toshiban valmistamia tai loppukäyttäjälle muussa kuin takuun voimassaolomaassa myytyjä TV-tuotteita.

2. TV-tuote, joka on vaurioitunut tai todettu vialliseksi tai, johtuen (a) jos TV-tuotteita on käytetty muihin kuin niiden normaaleihin käyttötarkoituksiin tai jos niitä on käytetty käyttöohjeen vastaisesti tai väärinkäytetty ; (b) jos TV-tuotteessa on käytetty muita kuin Toshiban valmistamia tai myymiä osia; (c) TV-tuotteisiin on tehty muutoksia; (d) jos muu kuin

Toshiba tai sen valtuuttama huoltoyritys on huoltanut laitteen; (e) jos laite on vaurioitunut toimitettaessa se Toshiballe

tai  sen  valtuuttamaan  huoltokorjaamoon;  tai  (f)  jos  laitteeseen  on  asennettu  virheellisesti  kolmansien  osapuolien

osia (esim. muistikortit).

3. Takuu raukeaa, jos TV-tuotteen merkintöjä tai sarjanumeroa on muutettu tai tehty lukukelvottomaksi.

4. Säännöllinen kunnossapito, tarkastus, normaali kulutusosien kuluminen, esim. kaukosäädin.

5. Ulkopuoliset vauriot, kuten naarmut tai kolhut, naarmuuntuneet, haalistuneet tai värjääntyneet rungot, kannet ja muoviosat.

6. TV-tuotteiden kaupallinen tai ammattimainen käyttö.

7. Savusta, pölystä, hiilimustasta tai muista ulkoisista vaikutuksista johtuvat ympäristölliset vauriot ja/tai viat.

8. Pakottavasta esteestä johtuvat viat, esim. salamat, tulvat, tulipalo, väärä jännite, riittämätön tuuletus.

9. Pikseliviat, jotka ovat määrityksen ISO 9241-307 Luokka II puitteissa

10. Takuu mitätöityy, jos tuote myydään edelleen.

Jos Toshiban käyttö- ja huolto-ohjeita ei noudateta, vaihto-osia tai -materiaaleja käytetään, jotka eivät vastaa alkuperäisiä määrityksiä, TV-tuotetta on muokannut valtuuttamaton henkilö tai siinä esiintyy merkkejä väärinkäytöstä, liiallisesta käytöstä ja käsittelyvirheistä, on todistus siitä, ettei vika syntynyt näistä olosuhteista toimitettava.

Jos TV-tuote ei ole oikeutettu tähän Rajoitettuun takuuseen yllä mainituista syistä johtuen, Toshiba voi silti korjata laitteen asiakkaan pyynnöstä. Huomaa, että Toshiba voi veloittaa loppukäyttäjää osista, työstä ja muista kuluista. Tämän lisäksi Toshiba pidättää oikeuden veloittaa loppukäyttäjää kustannusarvion valmistelusta. Tämän lisäksi, Toshiba voi veloittaa TV-tuotteen tarkastuskuluista tapauksissa, joissa vaurio tai vika oli virheellisesti oletettu tämän Rajoitetun takuun mukaan, vaikka sitä ei todellisuudessa esiintynyt.

Toshiba ei ole vastuussa kuljetus-/toimitus-/vakuutuskuluista, tuontimaksuista, veroista, lisenssimaksuista tai muista puhelin-/ faksikuluista, kyseisen TV-tuotteen vian yhteydessä.

b. Takuun vastuunpoisto

Toshiba, sen valtuutetut tytäryhtiöt tai huoltopalvelut eivät myönnä mitään muuta kuin nimenomaisesti toimitetun ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisen takuun TV-tuotteillesi. Toshiba ei hyväksy nimenomaisesti muuta vastuuta, ilmaisua tai oletettua, lain sallimissa rajoissa. Etenkin, mutta ei rajoitettu poissulkemisen yleistettävyyteen, mitään oletettuja kaupallisuuden, tyydyttävän laadun, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja/tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomattomuuden ehtoja, sopimuksen tai vahingonteon mukaan. Kaikki oletetut takuut, jotka voivat olla lainsäädännön määräämät, ovat aikarajoitetut Toshiban nimenomaisen rajoitetun takuun ehtojen mukaan, lain sallimissa määrin. Sovellettavan lain sallimassa määrin, Toshiba tai sen toimittaja ei ole vastuussa (1) vaurioista, tappioista tai tietojen, tallenteiden tai tallennusmedian vaurioitumisesta, tai (2) mistään muista vaurioista (mukaan lukien suorat tai epäsuorat vauriot, liikevoiton menetykset, tallennusten menetykset tai muut erityiset, tahattomat, esimerkilliset tai seuraamukselliset vauriot, jotka johtuvat takuu-, sopimusrikkomuksesta, ehdottomasta vastuusta, vahingonteosta tai muusta), ja johtuvat kyvyttömyydestä käyttää tuotetta ja/tai liittyviä kirjallisia asiakirjoja, vaikka Toshiballe, sen toimittajalle, valtuutetulle Toshiban edustajalle, huoltotarjoajalle tai jälleenmyyjälle olisi tiedotettu näiden vahinkojen mahdollisuudesta tai kolmannen osapuolen vaatimuksista. Toshiban tai sen toimittajan vastuu, jota ei ole poissuljettu, on rajoitettu TV-tuotteiden ostohintaan.

Takuupalvelu

Toshiban Rajoitettuun takuuseen sisältyy tuo- tai lähetä sisään -palautuspalvelu. Joissakin maissa voi olla tarjolla takuuseen liittyvä nouto- ja palautuspalvelu. Pyydä lisätietoja alueesta Toshibalta tai valtuutetusta huoltoliikkeestä.

Seuraavat ehdot rajoittavat takuuhuoltoa:

1. Korjauspalvelu on saatavissa TV-tuotteille, jotka on ostettu ja sijaitsevat maassa, jossa Toshiba tai valtuutettu huoltoliike tarjoavat takuuhuollon tämän Rajoitetun takuun ehtojen ja sääntöjen mukaan. Vaatimukset tämän Rajoitetun takuun aikana hyväksytään vain, jos ne on tehty takuuajan aikana.

2. Kato lisätietoja ja maasi yhteystiedot Toshiban sivustosta osoitteessa.

www.toshiba-tv.com/support

3. Ennen kun otat yhteyttä suoraan Toshibaan:

 

  • tarkasta, että TV-tuote on liitetty verkkovirtaan ja kytketty päälle;
  • palauta TV-tuote alkuasetuksiin poistamalla kaikki lisävarusteet ja ulkoiset liitännät; irrota mahdolliset tallennus- ja oheislaitteet;
  • katso käyttöohjeesta TV-tuotteen käyttö- ja vianetsintäohjeet ja tarkasta uusimmat tiedot Toshiban verkkosivulta;
  • kirjoita muistiin TV-tuotteen nimi, mallinumero, sarjanumero, laitteisto- ja ohjelmakokoonpano ja ongelman kuvaus (esim. näyttöön tuleva virheviesti);

4. Soita maasi Toshiba huoltokeskukseen. Toshiba yrittää ratkaista takuuseen sisältyvän ongelman puhelimitse ja voi vaatia apuasi rutiinidiagnosointitoiminnon suorittamisessa tämän puhelun aikana. Jos Toshiba huoltokeskus onnistuu paikantamaan laitteistovian TV-tuotteessa, saat tunnistusnumeron ja huolto-ohjeet kätevimmällä tavalla (esim. faksi, sähköposti, puhelin).

5. Jos TV-tuotteesi on oikeutettu nouto palautuspalveluun, Toshiba järjestää viallisen laitteen noudon kotoasi, korjaa ja palauttaa sen takaisin. Toshiba maksaa kaikki tämän toimenpiteet korjaus-, logistiikka- ja vakuutuskulut.

6. Nouto- ja palautuspalvelun ehtojen mukaisesti, sinun on toimitettava TV-tuote Toshiban valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjattavaksi ja noudettava se sieltä korjauksen jälkeen. Sinun on maksettava TV-tuotteen toimittamiseen Toshiba huoltokeskukseen ja takaisin liittyvät lähetyskulut, verot tai muut kulut. Tämän lisäksi olet vastuussa TV-tuotteen vakuuttamisesta lähetyksen ja noutamisen yhteydessä, koska Toshiba tai takuupalvelua tarjoava yritys ei ole vastuussa kuljetusvaurioista tai katoamisesta sen yhteydessä.

7. Varmista, että laite on pakattu oikein, jos lähetät tai haet sen Toshibalta. Toshiba ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat loppukäyttäjän suorittamasta virheellisestä paketoinnista. Alkuperäinen pahvilaatikko on sopivin pakkaus ja loppukäyttäjän tulee käyttää sitä. Toshiba ei ole velvollinen toimittamaan pahvilaatikkoa.

Maantieteellinen kattavuus

Alla on luettelo maista, jotka kuuluvat Toshiban Rajoitetun takuun puitteisiin.

Maat jotka kuuluvat Toshiba rajoitetun takuun  piiriin:

Albania, Itävalta, Belgia, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Islanti, Irlanti, Kosovo, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Makedonia, Montenegro, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki,Ukraina, Yhdistynyt kuningaskuntaa(12kk takuu).

Vestel on TVS REGZA Corporationin tavaramerkin lisenssinhaltija Osassa  Maantieteellinen kattavuus esitetyissä maissa ja yllä mainittujen takuuehtojen  ja -sääntöjen takaaja.

Vestel Holland B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce Salsy 2, 02-823 Warsaw/POLAND 

Kumppanien vastuuvapauslauseke: Google, Google Play, YouTube, Android TV ja muut tavaramerkit ovat Google LLC: n tavaramerkkejä. Google Assistant ei ole käytettävissä tietyillä kielillä ja maissa.

To The Top