Toshiba TV

Om cookies på den här webbplatsen - Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din online-upplevelse. Genom att fortsätta att använda den här webbplatsen utan att ändra dina cookiepreferenser antar vi att du godkänner vår användning av cookies. För mer information  
Om cookies på den här webbplatsen - Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din online-upplevelse. Genom att fortsätta att använda den här webbplatsen utan att ändra dina cookiepreferenser antar vi att du godkänner vår användning av cookies. För mer information  

Hantering av Kemikalier

Reach

Den europeiska unionens kemiska bestämmelser, REACH (Registration Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), började gälla den 1 juni 2007.

Vestel möter alla REACH-kraven och vi är fast beslutna att förse våra kunder med information om kemiska substanser i våra produkter enligt REACH-förordningen.

Baserat på Toshibas åtagande att sätta oro för miljön som en prioritet i all vår verksamhet för att skydda människors säkerhet och hälsa samt världens naturresurser, stöder Vestel det övergripande målet för REACH och har åtagit sig att följa och uppfylla alla rättsliga skyldigheter.

Stöd

Kom åt och ladda ner mer produktinformation och hitta snabbt och lätt felsökningsråd.


Få support