Toshiba TV

Informacje o plikach cookie w tej witrynie - ta witryna używa plików cookie w celu poprawy sieci. Kontynuując tę witrynę bez zmiany plików cookie, zgadzamy się akceptować pliki cookie. Po więcej informacji  
Informacje o plikach cookie w tej witrynie - ta witryna używa plików cookie w celu poprawy sieci. Kontynuując tę witrynę bez zmiany plików cookie, zgadzamy się akceptować pliki cookie. Po więcej informacji  

Zarządzanie chemikaliami

Rozporządzenie Reach

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów. Rozporządzenie to weszło w życie 1 czerwca 2007 roku.

Vestel spełnia wszelkie wymagania rozporządzenia REACH. Zgodnie z jego przepisami nasi klienci mogą zapoznać się z informacjami dotyczącymi substancji chemicznych w naszych produktach.

Priorytetem firmy Toshiba jest troska o środowisko naturalne i światowe zasoby naturalne oraz prowadzenie działalności w taki sposób, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo i chronić ich zdrowie. Vestel popiera założenia rozporządzenia REACH i zobowiązuje się przestrzegać i wypełniać wszystkie zobowiązania prawne w nim zawarte.

Pomoc

Pobierz informacje o produktach i znajdź proste wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.


Pomoc